SAP2000: Priročnik za začetno uporabo pri linearni statični analizi ravninskih linijskih konstrukcij

Avtorji

Denis Imamović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0003-4339-5068

Ključne besede:

metoda končnih elementov, ravninske linijske konstrukcije, računalniška analiza konstrukcij, analiza statičnega odziva, modeliranje, grafična predstavitev rezultatov

Kratka vsebina

Program SAP2000 je izredno zmogljivo orodje za mehanske preračune in projektiranje konstrukcij v praksi. Kot odličen se je izkazal tudi v študijske namene pri opravljanju seminarskih nalog in zaključnih del, kot tudi za kontrolo rezultatov “peš” mehanskih analiz, s katerimi se študenti seznanijo v času večletnega študija na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) v Mariboru. S tem namenom je bil za vse študente FGPA, ki jih zanima delo v programu SAP2000, izdelan priročnik z naslovom “SAP2000: Priročnik za začetno uporabo pri linearni statični analizi ravninskih linijskih konstrukcij”. V tem delu so za najosnovnejšo mehansko -linearno statično- analizo na treh enostavnih primerih obširno in slikovito predstavljeni vsi vmesni koraki od začetnega modeliranja do končne predstavitve rezultatov. Priročnik je kot takšen namenjen za uporabnika z osnovnim znanjem mehanike brez kakršnihkoli predhodnih izkušenj v programu SAP2000.

Biografija avtorja

Denis Imamović, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: denis.imamovic@um.si

Prenosi

Izdano

August 9, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-759-1

COBISS.SI ID (00)

158372867

Date of first publication (11)

2023-08-09

Kako citirati

SAP2000: Priročnik za začetno uporabo pri linearni statični analizi ravninskih linijskih konstrukcij. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.1.2023