Urgentna medicina

Avtorji

Matej Strnad (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-4505-557X

Ključne besede:

urgentna medicina, nujna medicinska pomoč, urgentni center, bolezenska nujna stanja, poškodbena nujna stanja, oživljanje

Kratka vsebina

Učbenik Urgentna medicina je prvi univerzitetni učbenik s področja urgentne medicine izdan v slovenščini in je sestavljen iz treh delov. Prvi del vsebuje opis organizacijskih posebnosti Nujne medicinske pomoči v Sloveniji in temeljna strokovna poglavja, ki jih mora poznati vsak zdravnik. Drugi in tretji del zajemata izbrana poglavja iz bolezenskih nujnih stanj in poškodb. Učbenik obravnava najpogostejša nujna stanja, s katerimi se srečamo v urgentni medicini in vsebinsko sledi priporočilom Evropskega združenja za urgentno medicino za dodiplomsko izobraževanje. Posamezni prispevki so zasnovani na način, da je najprej predstavljena patofiziologija, ki ji sledi klinična slika oz. prezentacija bolnika, klinična obravnava in vzročno zdravljenje. Prav tako smo poseben poudarek namenili kliničnemu razmišljanju zdravnika v urgentni medicini. Učbenik Urgentna medicina je namenjen študentom medicine na dodiplomskem študiju kakor tudi zdravnikom pripravnikom za pripravo na strokovni izpit. Učbenik bo koristen pripomoček tudi za druge zdravnike, ki delajo v nujni medicinski pomoči.

7. 3. 2023 Prvi ponatis prve izdaje

20. 11. 2023 Drugi ponatis prve izdaje

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matej Strnad (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Glavni urednik učbenika Urgentna medicina je izr. prof. Matej Strnad, dr. med., spec. Po opravljeni maturi na II. gimnaziji Maribor je nadaljeval s študijem na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je študij zaključil leta 2004. Po opravljenem pripravništvu v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je najprej opravil specializacijo iz družinske medicine (leta 2009) in nato še iz urgentne medicine (leta 2016). Vso svojo poklicno kariero deluje na področju urgentne medicine. Leta 2010 je zaključil podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Mariboru in pridobil naslov doktor znanosti. Leta 2021 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matej.strnad@um.si

Izdano

17.10.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 87,00 EUR

Trda vezava 87,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-573-3

COBISS.SI ID (00)

121611523

Date of first publication (11)

17.10.2022

Last reprint date (12)

20.11.2023

Dimenzije

19.50cm x 26.50cm x 5.50cm

Kako citirati