Monitoring (prepoznavanje, spremljanje) in funkcija izbranih koristnih organizmov v nasadih jablan

Avtorji

Peter Zadravec
Tatjana Unuk
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0002-4950-5750

Ključne besede:

nasad jablan, koristni organizmi, škodljivi organizmi, biodiverziteta, ravnovesje

Kratka vsebina

Strokovna monografija je nastala ob izvedbi projekta Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) 16.5 z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja. Vsebina je okoljevarstveno in trajnostno naravnana, a še vedno namenjena uspešni in zadostni pridelavi visokovredne hrane. V zadnjih letih smo priča dejstvu, da velik del potrošnikov izrazito favorizira ekološko pridelano hrano, a istočasno ne želi ali ne more plačati njene nekoliko višje cene. Večina pridelovalcev bi rada ustregla potrošnikom, a se zaveda večjih tveganj, ki izvirajo iz manjšega nabora in slabše učinkovitosti pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi. Dejstvo je, da zadovoljivo obvladovanje razvoja populacij škodljivih organizmov v ekološkem sadjarstvu zagotovo ni mogoče le z zamenjavo pripravkov za varstvo rastlin, zato je vsebina te monografije namenjena predstavitvi funkcije in monitoringa koristnih organizmov v nasadih jablan kot ključnih akterjev za uspešno ekološko pridelavo sadja.

Biografije avtorja

Peter Zadravec

Maribor, Slovenija. E-pošta: pzadravec57@gmail.com

Tatjana Unuk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Dr. Tatjana Unuk je magistrirala leta 2001 na Agronomski fakulteti vseučilišča v Zagrebu in doktorirala leta 2006 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM. V naziv redni profesor je bila na področju hortikultura habilitirana leta 2018. Je članica programske skupine na FKBV UM (P1-0164: Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja). Raziskovalno deluje na področju proučevanja odzivnosti sadnih rastlin v količini in izbranih parametrih kakovosti pridelka na različne pogoje pridelave, ki vključuje tako vpliv različnih pridelovalnih sistemov (IP, EKO, …) kot vpliv dejavnikov, ki spreminjajo pogoje osvetlitve (jakost, spremenjen spekter svetlobe) in mikroklimatske razmere (npr. namestitev protitočnih mrež različnih tipov). Ukvarja se tudi s problematiko determiniranja raznovrstnih rizikov (biotičnih in abiotičnih) rizikov, s katerimi se pridelovalci srečujejo v pridelavi in poobiralnih tehnologijah, posebej tistih na prehodu v ekološko pridelavo sadja. Velik del njenega raziskovalnega dela zajema izdelavo napovednih modelov za spremljanje in vrednotenje izbranih kriterijev, ki determinirajo kakovost in skladiščni potencial sadja. Pri svojem delu proučuje tudi pomen prilagoditev tehnoloških ukrepov v pridelavi sadja tako zahtevam potrošnikov kot tudi aktualnim klimatskimi spremembam, ki vključujejo tudi potrebe po prilagajanju interpretacij določanja optimalnega časa spravila pridelka in nuje po prilagajanju strategij skladiščenja. Dr. Tatjana Unuk je bila v času od 2016 do 2019 prodekanica za izobraževalno dejavnost na FKBV UM, je predstojnica Katedre za sadjarstvo in predelavo sadja in vodja magistrskega študijskega programa Kmetijstvo na FKBV UM.

Hoče, Slovenija. E-pošta: tatjana.unuk@um.si

Izdano

May 19, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-737-9

COBISS.SI ID (00)

152387075

Date of first publication (11)

2023-05-19

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-738-6

COBISS.SI ID (00)

152388355

Date of first publication (11)

2023-05-19

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 0.4cm

Kako citirati

Monitoring (prepoznavanje, spremljanje) in funkcija izbranih koristnih organizmov v nasadih jablan. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fkbv.1.2023