Slovensko tekstilstvo skozi čas (obdobje od 1930. do začetka 80-ih let)

Avtorji

Jože Debevc
Univerza v Mariboru

Ključne besede:

Slovensko tekstilstvo, zgodovina, Univerza v Mariboru, študij, Fakulteta za strojništvo

Kratka vsebina

Pred vami so spomini in utrinki, poskus zgodovinskega zapisa o slovenskem tekstilstvu in o ljudeh - tekstilcih, ki so dajali pečat razvoju slovenskega tekstilstva v obdobju od 1930. do začetka 80-ih let.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jože Debevc, Univerza v Mariboru

Življenjska pot Jožeta Debevca se je začela v Mariboru 7. juni­ja 1931. Osnovno in meščan­sko šolo je končal v Mariboru. Še ne šestnajstletni mladenič se je novembra 1946 zaposlil v Mariborski bombažni tkalni­ci Maribor kot tekstilni dela­vec - tkalec. Z izobraževanjem in prizadevnim delom je kma­lu napredoval v tehničnega manipulanta.

V letu 1948 ga je vodstvo podjetja kot štipendista poslalo v Tekstil­ni tehnikum v Kranju. Diplomiral je 1951. leta. Še istega leta je od­šel na služenje vojaškega roka.

V jeseni 1952. leta se je vrnil v Maribor in se zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni kot podmojster, kmalu zatem pa je bil postavljen za obratnega tehnika. Organizacija, planiranje, dezeniranje - to so bila področja, ki so ga navduševala. Leta 1958 je bil imenovan za planerja tkalnic MTT in ob ustanovitvi dispozicijskega oddelka za njegovega vodjo.

Ob delu je 1971. leta diplomiral na prvi stopnji Visoke ekonomske komercialne šole v Mariboru. Vodstvo podjetja mu je leta 1975 po­verilo odgovorno nalogo, in sicer vodstvo novoustanovljene mar­ketinške službe.

V letu 1978 se mu je ponudil nov življenjski izziv - tajniško mesto na Visoki tehniški šoli v Mariboru. Kot tajnik šole je uspešno delal vse do upokojitve.

Jožetovo zunaj tekstilno udejstvovanje je bilo bogato in pestro. Od konca leta 1953 do 1962 je bil igralec in vodja amaterskega gleda­lišča Slava Klavora v Mariboru. Osem let je sodeloval v Kulturni skupnosti Maribor, kjer je bil štiri leta njen predsednik, in v Kul­turni skupnosti Slovenije kot predsednik zbora uporabnikov. Je pi­sec in režiser številnih prireditev in akademij v MIT in na Visoki tehniški šoli Maribor.

Leta 1963 je bil izvoljen za tajnika slovenskega tekstilnega društva, kasneje Zveze inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije. Bil je njen tajnik tri desetletja.

Za svoje ustvarjalno delo je bil odlikovan z Redom za zasluge za narod s srebrno zvezdo (1973) in Redom za zasluge za narod z bronastim vencem. Univerza v Mariboru mu je podelila srebrno plaketo UM (1983). Mariborsko društvo in slovenska zveza tekstil­cev ga je izvolila za častnega in zaslužnega člana.

Maribor, Slovenija.

Prenosi

Izdano

21.02.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-704-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.02.2023

Date of first publication in original language (20)

2001

Kako citirati

Slovensko tekstilstvo skozi čas (obdobje od 1930. do začetka 80-ih let). (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fs.1.2023