Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2022/2023

Avtorji

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

letopis, študijsko leto 2022/2023, Fakulteta za gradbeništvo, prome-tno inženirstvo in arhitekturo', osežki fakultete, aktualni projekti

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja pregled dosežkov fakultete v študijskem letu 2022/23, na krat-ko predstavlja vse študijske programe in aktivnosti, ki so se izvajale na programih gradbeništva, gospodarskega inženirstva, prometnega inženirstva in arhitekture. Predstavljeno je tudi delo na področju publicistike, projektno delo, ekskurzije, delavnice, razstave, delo študentskega sveta in alumni kluba FGPA, kakor tudi gostovanja v tujini ter delo komisij in strokovnih služb UM FGPA. Zbrana so tudi vsa diplomska, magistrska in doktorska dela študijskega leta 2022/23.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: kaja.pogacar@um.si

Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomislav.letnik@um.si

Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.rodosek@um.si

Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.drzecnik@um.si

Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: almira.catovic@um.si

Izdano

21.12.2023

E-ISSN

2738-5086

Tiskane izdaje ISSN

2738-5078

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Legal deposit number (17)

2738-5086 (online)

Date of first publication (11)

21.12.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (v tisku)

Mehka vezava (v tisku)

Legal deposit number (17)

2738-5078 (tisk)

Date of first publication (11)

21.12.2023

Dimenzije

23cm x 28.5cm x 1.4cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2022/2023 (Vols. 2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.5.2023