Prekrškovno pravo: Praktikum

Avtorji

Miha Dvojmoč
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-3866-1907

Ključne besede:

prekrškovno pravo, prekrški, prekrškovni postopek, Slovenija, praktikum

Kratka vsebina

Bistvo samega praktikuma Prekrškovno pravo je seznanitev študentov s samim pravom o prekrških, razumevanjem splošnih in temeljnih pojmov, ureditvijo prekrškov in sankcij za le-te ter predstavitev hitrega in rednega prekrškovnega postopka. Namen praktikuma je študentom omogočiti, da razširijo svoja obzorja in pridobijo dodatna znanja, pri čemer jih same vaje in navodila le teh spodbudijo, da nekatere informacije poiščejo tudi sami. Praktični primeri, ki so predstavljeni skozi celotni praktikum, predstavljajo dodatno razlago, ki študentom pomaga razumeti in povezati teorijo s prakso.

Biografija avtorja

Miha Dvojmoč, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Miha Dvojmoč je doktoriral je na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebnovarnostnega področja v Republiki Sloveniji. Je izredni profesor na Fakuleteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, kjer med drugim poučuje tude predmet Prekrškovno pravo. Od leta 2016 je predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije ter Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje, od leta 2018 pa tudi DPO Univerze v Mariboru.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: miha.dvojmoc@um.si

Izdano

May 19, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (13,00 EUR)

Mehka vezava (13,00 EUR)

ISBN-13 (15)

978-961-286-742-3

COBISS.SI ID (00)

152675075

Date of first publication (11)

2023-05-19

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

Prekrškovno pravo: Praktikum. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.5.2023