Urgentni obposteljni ultrazvok

Avtorji

Tilen Seničar (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Ključne besede:

obposteljni ultrazvok, ultrazvok, šok, RUSH protokol

Kratka vsebina

Ta e-knjiga je namenjena vsem mladim zdravnikom, ki se želijo spoznati z osnovami ultrazvočne preiskave ter z osnovnimi obposteljnimi tehnikami, ki skupaj predstavljajo RUSH (angl. Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension) pregled – „pregled šokiranega pacienta z ultrazvokom“. Pridobljeno znanje in veščine v okviru RUSH pregleda so lahko v veliko pomoč med obravnavo bolnika v urgentnem centru in na drugih deloviščih. V gradivu so predstavljene osnove uporabe obposteljnega ultrazvoka po posameznih organskih sistemih (pljuča, srce, žilni sistem in abdomen), fizikalne osnove ultrazvoka, izpostavljen je tudi pomen kritičnega vrednotenja ultrazvočnih najdb. V vsakem poglavju so ob besedilnem zapisu za lažjo vizualno predstavo številni ultrazvočni posnetki, grafike in animacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tilen Seničar (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Tilen je študent na Medicinski fakulteti. Štiri leta let je bil koordinaror študentskega projekta Ultrafest Maribor, ki se ukvarja z izobraževanjem na temo obposteljnega ultrazvoka ter organizacijo kongresov in delavnic.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tilen.senicar@gmail.com

Izdano

22.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: WEB

WEB

ISBN-13 (15)

978-961-286-702-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: EPUB

EPUB

ISBN-13 (15)

978-961-286-703-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.03.2023

Kako citirati

Urgentni obposteljni ultrazvok. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.mf.1.2023