Skupaj

Avtorji

Vlasta Stavbar (ur.)
Univerzitetna knjižnica Maribor

Ključne besede:

zbornik, skupaj, literarna dela, Univerzitetna knjižnica Maribor, razstava

Kratka vsebina

Mineva 50 let od izdaje zbornika Skupaj, ki so ga leta 1973 s svojimi literarnimi deli ustvarili Andrej Brvar, France Forstnerič, Drago Jančar, Marijan Kramberger in Tone Partljič. Šlo je za simbolno skupno dejanje pe-terice literarnih ustvarjalcev in dobrih prijateljev, ki so menili, da se lahko kvalitetno literarno ustvarja tudi iz-ven slovenskega kulturnega centra, pri čemer pa je nuj-no preseganje provincializma. Nazorsko, idejno in estet-sko je šlo za raznolike ustvarjalce, ki so kljub kritikam, nasprotovanjem in težavam vztrajali in ubrali vsak svojo pot. Dokazali so, da so imeli prav, saj so s svojimi deli in delovanjem zaznamovali desetletja kulturnega dogaja-nja v Sloveniji vse do danes.
Univerzitetna knjižnica Maribor je 50-letnici »maribor-ske peterice« posvetila prireditev ob slovenskem kultur-nem prazniku. Pripravili smo razstavo, pogovor s tremi še živečimi člani peterice in projekcijo dokumentarnega filma Zorana Bilodjeriča Peterica, ki je nastal leta 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture. Ob tej priložnosti bo originalna verzija filma z donacijo avtorjevega sina Jana Bilodjeriča prešla v fond Univerzitetne knjižnice Maribor.
Razstava Skupaj predstavlja skupni nastop peterice ter njihove nadaljnje ustvarjalne poti. Dopolnjuje jo izbor iz zapuščin Marijana Krambergerja in Franceta Forstneri-ča, ki ju je Univerzitetna knjižnica Maribor pridobila v preteklih letih in so skupaj z delnim arhivom Andreja Br-varja uvrščeni v Rokopisno zbirko UKM.
Naboru razstavnih katalogov se ob tej priložnosti pridru-žuje predstavitev peterice pod naslovom Skupaj.
Skrb za hranjenje in ohranjanje domoznanske kulturne dediščine ostaja stalnica Univerzitetne knjižnice Maribor.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vlasta Stavbar (ur.), Univerzitetna knjižnica Maribor

Dr. Vlasta Stavbar je bibliotekarka in zgodovinarka. V slovenskem zgodovinopisju je  precej uveljavljena raziskovalka, saj se ponaša že s tremi samostojnima monografijama in več razpravami o štajerski zgodovini 19. in 20. stoletja. Vse to jo uvršča med vodilne zgodovinarje tega obdobja in prostora. Predelana doktorska disertacija (zagovarjala jo je leta 2012) predstavlja delovanje politika, pravnika in publicista dr. Vekoslava Kukovca (1876–1951) v njegovem avstrijskem (oziroma celjskem) obdobju, kar je bilo do sedaj v veliki meri prezrto. Njena zadnja znanstvena monografija je izšla leta 2017 ob stoti obletnici Majniške deklaracije z naslovom Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, kjer osvetljuje narodnopolitični položaj Slovencev v zadnjem letu obstoja habsburške monarhije in eno največjih ženskih gibanj v slovenski zgodovini.  V UKM vodi Enoto za domoznanstvo in posebne zbirke. 

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.stavbar@um.si.

Izdano

21.02.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-699-0

COBISS.SI ID (00)

THEMA Subject Codes (93)

A, D, DSB

Date of first publication (11)

21.02.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 5,00 EUR

Mehka vezava 5,00 EUR

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-700-3

Date of first publication (11)

21.02.2023

Dimenzije

21cm x 23cm x 0.4cm

Kako citirati