Študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo: Zbirka vaj

Avtorji

Matjaž Tratnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Petra Weingerl
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

mednarodno pravo, subjekti, viri, načela mednarodnega prava, mirno reševanje sporov, človekove pravice, Organizacija združenih narodov, Svetovna trgovinska organizacija

Kratka vsebina

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je namenjeno študentom prve stopnje bolonjskega študijskega programa Pravo pri predmetu Mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študijsko gradivo je pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu. Naloge so razdeljene na dva dela. Prvi del zajema praktične primere, drugi del pa vprašanja in trditve. Pričujoči Zbirki vaj je priložena tudi Ustanovna listina Združenih narodov s Statutom Meddržavnega sodišča. Študijsko gradivo služi kot priprava na izpit pri predmetu Mednarodno javno pravo, kot pripomoček pa lahko pride prav tudi pri drugih predmetih s področja mednarodnega prava.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matjaž Tratnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Prof. dr. Matjaž Tratnik je študiral pravo na univerzah v Ljubljani in Maastrichtu, kjer je tudi predaval in doktoriral. Zatem je bil več let izredni profesor na Univerzi na Arubi na Nizozemskih Antilih, od leta 1996 pa je profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V zadnjih letih je predaval tudi na Univerzi Karla Franca v Gradcu in Fakulteti za administrativne in Evropske študije v Podgorici. Je avtor številnih knjig in člankov na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, prava državljanstva, prava EU in mednarodnega prava.

Maribor, Slovenija. E-pošta: matjaz.tratnik@um.si

Petra Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenia. E-pošta: petra.weingerl@um.si

Prenosi

Izdano

21.08.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-754-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.08.2023

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo: Zbirka vaj. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.2.2023