Znanstveno raziskovanje in pedagoška dejavnost Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (1973–2023)

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042

Ključne besede:

Fakulteta za varnostne vede, jubilej, 50 let, raziskovanje, znanstveni razvoj, varnostne vede

Kratka vsebina

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2023 praznuje 50. obletnico svojega obstoja. Enajst prispevkov predstavlja razvoj fakultete na znanstvenem, raziskovalnem in pedagoškem področju. Prispevki o razvoju raziskovanja, raziskovalnih projektih, doktorskem študiju in razvoju raziskovalnega kadra, o izobraževalnih programih, posamičnih področjih razvoja na področju policijske dejavnosti, varnostnih ved, kriminologije, informacijske varnosti, kriminalistike, prava in splošnih družboslovnih tem tvorijo celostno sliko razvoja Fakultete za varnostne vede in njenih predhodnic v zadnjih petdesetih letih ter postavljajo pred bralca razmislek o razvoju fakultete v prihodnje. Poleg prispevkov avtorjev s Fakultete za varnostne vede smo objavili tudi recenzije uglednih strokovnjakov s področja družboslovja, kriminologije in forenzične psihologije o njihovih pogledih na razvoj varstvoslovja v zadnjih petdesetih letih.

Biografija avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Gorazd Meško je na Fakulteti za varnostne vede zaposlen od leta 1992. Je predstojnik katedre za kriminologijo in Inštituta za varstvoslovje, ter vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Na področju raziskovalnega dela je opravil več nacionalnih in mednarodnih raziskav. Organiziral je več nacionalnih in mednarodnih konferenc. Je avtor člankov v uglednih mednarodnih revijah in odgovorni urednik Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Prav tako je urednik in recenzent v številnih mednarodnih revijah. Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno delo na področju okoljske kriminologije. Od jeseni leta 2015 je mednarodni ambasador Britanskega kriminološkega združenja.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@um.si

Prenosi

Izdano

June 2, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-731-7

COBISS.SI ID (00)

150530819

Date of first publication (11)

2023-06-02

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-10 (02)

978-961-286-732-4

COBISS.SI ID (00)

150532611

Date of first publication (11)

2023-06-02

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2.6cm

Kako citirati

Znanstveno raziskovanje in pedagoška dejavnost Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (1973–2023). (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fvv.3.2023