Osnove projektiranja konstrukcij: Zbirka vaj

Avtorji

Erika Kozem Šilih
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-2742-2815
Mateja Držečnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-7657-3505

Ključne besede:

projektiranje, konstrukcija, analiza obtežb, mejno stanje nosilnosti, mejno stanje uporabnosti

Kratka vsebina

Zbirka vaj "Osnove projektiranja konstrukcij – zbirka vaj" je namenjena dodiplomskim študentom Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo ter arhitekturo pri študiju gradbeništva. Prav tako je uporabna za univerzitetne programe gradbeništva, gospodarskega inženirstva ter arhitekture. Celotna zbirka vaj temelji na evropskih standardih in se osredotoča na ključne vidike projektiranja konstrukcij. Publikacija vključuje razlage in rešene primere v skladu s standardi, kot so SIST EN 1990:2004, SIST EN 1991-1-1:2004, SIST-EN 1991-1-3:2004, SIST-EN 1991-1-4:2004 in SIST-EN 1998-1 2005. Te vaje so zasnovane za razumevanje osnovnih konceptov projektiranja konstrukcij, analize obtežb ter potresnega inženirstva, kar je bistveno za razumevanje obnašanja gradbenih konstrukcij. Za dodatna pojasnila in teoretično razlago rešenih primerov se avtorici sklicujeta na učbenik "Osnove projektiranja konstrukcij". Avtorici upata, da bo ta zbirka vaj koristna študentom pri izobraževanju, poglobitvi znanja s področja projektiranja gradbenih konstrukcij in jim bo služila kot vodnik za uspešen študij in prihodnje delo v gradbenem sektorju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Erika Kozem Šilih, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: erika.kozem@um.si

Mateja Držečnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Dr. Mateja Držečnik, univ. dipl. inž. grad. je soavtorica zbirke vaj. Z bogatim strokovnim znanjem na področju gradbeništva in obsežnimi izkušnjami v akademskem okolju je prispevala k oblikovanju tega pomembnega učnega gradiva. Njeno delo je temeljilo na izdelavi praktičnih primerov in razlag, ki študentom omogočajo globlje razumevanje ključnih konceptov in standardov v gradbeništvu. Njena predanost poučevanju in mentorstvu je nedvomno koristna za študente, saj jim pomaga razviti potrebne veščine za uspešno projektiranje konstrukcij, njeno delo pa prispeva k izboljšanju kakovosti izobraževanja na področju gradbeništva in inženirskega projektnega dela.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.drzecnik@um.si

Prenosi

Izdano

24.10.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-794-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

24.10.2023

Kako citirati

Osnove projektiranja konstrukcij: Zbirka vaj. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.2.2023