Poslovna statistika

Avtorji

Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Maja Rožman
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5120-6311

Ključne besede:

urejanje in prikazovanje podatkov, deskriptivna statistika, enostavna regresijska analiza, osnove vzorčenja, časovne vrste

Kratka vsebina

Predmet Poslovna statistika, za katerega je namenjena ta zbirka vaj, je pomemben za to, da študenti razvijejo sposobnost razumevanja informacij v podatkih. Gradivo obravnava naslednje vsebinske sklope: prikazovanje podatkov v tabelah in grafih, relativna števila, mere centralne tendence, mere variabilnosti, asimetrije in sploščenosti, intervalno ocenjevanje vrednosti statističnih parametrov in osnove preizkušanja domnev o statističnih parametrih, osnove enostavne regresije ter osnove analize in napovedovanja vrednosti v časovnih vrstah.

Biografije avtorja

Polona Tominc , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Polona Tominc je redna profesorica in predstojnica Katedre za kvantitativne ekonomske analize Univerze v Mariboru, na Ekonomsko-poslovni fakulteti (UM EPF). Njeno raziskovalno delo se osredotoča na kvantitativne statistične metode v ekonomiji in poslovnih vedah, zlasti na področju podjetništva, razlik med spoloma in vedenjskih razlik med družbenimi skupinami na različnih področjih upravljanja ter na raziskovanje različnih vidikov kakovosti visokošolskega izobraževanja. Je članica Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na UM EPF. Je vodja slovenskega raziskovalnega programa "Podjetništvo za inovativno družbo" in članica raziskovalnega tima Global Entrepreneurship Monitor Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si

Maja Rožman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Maja Rožman, je docentka za področje kvantitativnih metod v poslovnih vedah na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti, na Katedri za kvantitativne ekonomske analize. Njeno raziskovalno področje je osredotočeno na modeliranje strukturnih enačb in na sodobne težave z upravljanjem v organizacijah. Zanimajo jo kvantitativne metode v ekonomiji in poslovnih vedah. Njeno raziskovalno delo na tuji univerzi je bilo pred kratkim opravljeno na Univerzi v Zadarju na oddelku za ekonomijo. Kot raziskovalka in članica Inštituta za operativne raziskave je vključena v več mednarodnih in tržnih raziskovalnih projektov. Prav tako vodi manjše domače projekte za gospodarstvo in nekatere projekte, kjer je povezana z mednarodnimi tokovi raziskovanja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: maja.rozman@um.si

Prenosi

Izdano

May 26, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-741-6

COBISS.SI ID (00)

152596995

Date of first publication (11)

2023-05-26

Kako citirati