Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse

Avtorji

Petra Weingerl (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0009-0006-6698-8885

Ključne besede:

digitalizacija, umetna inteligenca, etične dileme, pravna država, diskriminacija, varstvo zasebnosti

Kratka vsebina

Bliskovit razvoj digitalizacije vpliva na vsa področja našega življenja. Na ravni EU se v zadnjih letih že odvija široka etična in pravna razprava o umetni inteligenci, robotiki stvari, močnih komunikacijskih omrežjih in primernem regulativnem okvirju, ki mora spoštovati tudi temeljne pravice. O tem so leta 2020 v sklopu Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) raziskovali na Pravni fakulteti UM skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP, in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Pravne fakultete, Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Filozofske fakultete. Namen projekta in pričujoče monografije je ozaveščati vse družbene deležnike o vplivu digitalizacije na družbena razmerja in pripraviti podlago za smernice za bodoče urejanje digitalizacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Weingerl (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si

Prenosi

Izdano

19.12.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-774-4

COBISS.SI ID (00)

161824515

Date of first publication (11)

19.12.2023

Kako citirati

Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.4.2023