Vektorska analiza

Avtorji

Tina Sovič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Simon Špacapan
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0003-2175-4218

Ključne besede:

vektorska funkcija, skalarna funkcija, krivulje, ploskve, mnogoterni integral, krivuljni integral, ploskovni integral

Kratka vsebina

V učbeniku Vektorska analiza avtorja, dr. Tina Sovič in dr. Simon Špacapan, predstavita vektorske in skalarne funkcije ene in več spremenljivk. Obravnavata glavne teme iz tega področja, kot so krivulje in ploskve v prostoru, odvod vektorskih funkcij, dvojni in trojni integral, ter krivuljni in ploskovni integral skalarne in vektorske funkcije. Namen učbenika je tudi predstaviti praktične aplikacije teorije vektorskih funkcij na področju inženirske prakse, ki se pojavlja pri reševanju različnih problemov v realnem življenju. Učbenik je opremljen s številnimi grafičnimi prikazi, ki nazorno prikazujejo obravnavano temo, številnimi zgledi, ki na konkretnih primerih prikazujejo uporabo teorije v računskih nalogah, ter nekaterimi vajami, ki so namenjene za samostojno reševanje študentov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tina Sovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Tina Sovič je asistentka za matematiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer vodi vaje iz različnih predmetov iz področja matematike. Raziskovalno se ukvarja s področjem topologije, natančneje s teorijo kontinuumov. Objavila je več znanstvenih in strokovnih člankov iz področja matematike.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tina.sovic@um.si

Simon Špacapan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Simon Špacapan je učitelj matematike na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer predava matematiko študentom strojništva in tekstilstva. Je soavtor večih zbirk vaj in skript namenjenih študentom tehnike in naravoslovja. Raziskovalno se ukvarja s področjem diskretne matematike, posebej s teorijo grafov, grafovskimi produkti in grafi na ploskvah. Objavil je več znanstvenih in strokovnih člankov iz področja matematike, in bil je mentor večim študentom matematike na prvi, drugi in tretji stopnji študija.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simon.spacapan@um.si

Prenosi

Izdano

25.07.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-764-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

25.07.2023

Kako citirati