Makroekologija: Analiza biodiverzitetnih podatkov

Avtorji

Franc Janžekovič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-7950-3780

Ključne besede:

makroekologija, biodiverziteta, genetska diverziteta, vrstna diverziteta, funkcionalna diverziteta

Kratka vsebina

Makroekologija, analiza biodiverzitetnih podatkov je univerzitetni učbenik, namenjen usvajanju znanja s področja ved o biotski pestrosti. Vsebina obsega vsa področja biodiverzitete, s katero se srečuje sodobna biološka, ekološka in naravovarstvena stroka. Predstavljena je metodologija raziskovanja v biodiverziteti, ki sledi konceptu razdelitve biodiverzitete na tri vidike: na vrstno, funkcionalno in filogenetsko diverziteto. Pri vrstni in funkcionalni diverziteti so predstavljene cenilke bogastva in pestrosti ter metode ocenjevanja vrstnega bogastva. Predstavljen je prostorski koncept diverzitete s cenilkami alfa, beta, gama in zeta diverzitete. Filogenetska diverziteta obsega vsebine filogenetskih rekonstrukcij na morfoloških in genetskih znakih. Predstavljene so cenilke filogenetske pestrosti, taksonomske diverzitete in analiza filogenetskega signala. Vsebina analize ekoloških združb obsega Q in R pristop vrednotenja in izračuna cenilk, s katerimi raziskujemo odnose med združbami. Obravnavani so biodiverzitetni vzorci in procesi v prostoru in času: odnos med diverziteto in velikostjo območja, odnos med diverziteto in geografsko širino, odnos med diverziteto in nadmorsko višino in odziv diverzitete vzdolž ekoloških gradientov. Metodologija morfometričnih analiz vsebuje tradicionalni pristop in pristop z geometrijsko morfometrijo za namen taksonomskih analiz in analiziranja fenotipske plastičnosti. Predstavljene so splošne metodološke vsebine, ki segajo na področje vzorčenja in izvajanju monitoringa, ter vsebina o regresijah in statističnem sklepanju, pomembne za proučevanje biodiverzitete.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Franc Janžekovič , Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: franc.janzekovic@um.si

Izdano

13.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-723-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-724-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.04.2023

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 2cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). Makroekologija: Analiza biodiverzitetnih podatkov. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.2.2023