Kvizi iz Matematike I: 1. del

Avtorji

Aleksandra Tepeh
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

osnov logičnega sklepanja, množice, realna števila, enačbe, neenačbe, kompleksna števila, funkcije

Kratka vsebina

Pričujoča zbirka rešenih nalog je učni pripomoček, v prvi vrsti namenjen študentom 1. letnika visokošolskih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije in Informatika in tehnologije komuniciranja na UM FERI, ki poslušajo predmet Matematika 1. Ker večina naravoslovnih in tehniških študijskih smeri drugih fakultet v prvem letniku pokriva enako snov, je tako namenjen tudi širši publiki. Prvi del zbirke pokriva teme iz osnov logičnega sklepanja, množice, kompleksnih števil in funkcij. Študenta nagovori k pripravi dobrih zapiskov, kar je eden izmed temeljev dobre priprave na izpite.

Izdajo sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleksandra Tepeh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.tepeh@um.si

Prenosi

Izdano

02.10.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-790-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

02.10.2023

Kako citirati

Kvizi iz Matematike I: 1. del. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.9.2023