Kvizi iz Matematike I: 1. del

Avtorji

Aleksandra Tepeh
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Ključne besede:

osnov logičnega sklepanja, množice, realna števila, enačbe, neenačbe, kompleksna števila, funkcije

Kratka vsebina

Pričujoča zbirka rešenih nalog je učni pripomoček, v prvi vrsti namenjen študentom 1. letnika visokošolskih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije in Informatika in tehnologije komuniciranja na UM FERI, ki poslušajo predmet Matematika 1. Ker večina naravoslovnih in tehniških študijskih smeri drugih fakultet v prvem letniku pokriva enako snov, je tako namenjen tudi širši publiki. Prvi del zbirke pokriva teme iz osnov logičnega sklepanja, množice, kompleksnih števil in funkcij. Študenta nagovori k pripravi dobrih zapiskov, kar je eden izmed temeljev dobre priprave na izpite.

Biografija avtorja

Aleksandra Tepeh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: aleksandra.tepeh@um.si

Prenosi

Izdano

October 2, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-790-4

COBISS.SI ID (00)

166481667

Date of first publication (11)

2023-10-02

Kako citirati

Kvizi iz Matematike I: 1. del. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.feri.9.2023