Organizacija gradnje

Avtorji

Uroš Klanšek
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
https://orcid.org/0000-0002-7341-8761

Ključne besede:

gradnja, organizacija gradnje, predhodna proučevanja pogojev gradnje, načrtovanje ureditve gradbišča, projekt organizacije gradbišča

Kratka vsebina

Tematika učbenika je razdeljena na štiri glavne sklope, ki obsegajo uvodne razlage, predhodna proučevanja pogojev gradnje, načrtovanje ureditve gradbišča in projekt organizacije gradbišča. V uvodnem poglavju so opredeljeni pojem gradnje, razlogi za organizacijo gradnje, namen in cilj ter pristop k izvedbi te dejavnosti. Poglavje o predhodnih proučevanjih pogojev gradnje obravnava pogodbena razmerja, projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, lokalne pogoje, gradbene kalkulacije, tehnološki proces, operativne plane, proizvodne dejavnike in razmere na terenu. Sklop o načrtovanju ureditve gradbišča naslavlja pripadajoče območje, prometnice in poti, žerjave, prostore za delavce, delovna sredstva in predmete, elektrifikacijo, osvetlitev, vodooskrbo in odvodnjavanje ter ravnanje s komunalno odpadno vodo. Zadnji razdelek o projektu organizacije gradbišča pojasnjuje spremljajoči načrt, predračun pripravljalnih in pospravljalnih del, operativne plane izvedbe ter varnostne in protipožarne ukrepe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Uroš Klanšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: uros.klansek@um.si

Izdano

05.12.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 27,00 EUR

Trda vezava 27,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-795-9

COBISS.SI ID (00)

171983875

Date of first publication (11)

05.12.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.6cm

Kako citirati