Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj

Avtorji

Janja Hojnik
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7853-1459
Petra Weingerl
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Živa Šuta
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-9801-515X

Ključne besede:

pravo EU, sodni sistem, pravno varstvo, neposredne tožbe, postopek predhodnih vprašanj

Kratka vsebina

Zbirka vaj je namenjena študentom druge stopnje bolonjskega študija prava pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU na Pravni fakulteti v Mariboru. Zajema pregled postopkov pred Sodiščem EU, pri čemer so neposredni postopki razdeljeni na postopke zoper države članice in postopke zoper institucije EU, temu pa sledijo še naloge v zvezi s postopkom predhodnega odločanja, ki je edini v skupini posrednih postopkov. Sledijo še naloge v zvezi z ostalimi postopki pred Sodiščem EU. Dve poglavji na začetku gradiva sta namenjeni osvežitvi znanja osnov prava EU s poudarkom na razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom ter vlogi Sodišča EU v institucionalni zgradbi EU. Znanje se v gradivu preverja s pomočjo teoretičnih vprašanj, iztočnic za diskusijo in praktičnih primerov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Janja Hojnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Janja Hojnik je diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom in Jean Monnet profesorica prava EU na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022) in vodja magistrskega študija Evropske pravne študije na Pravni fakulteti UM (od 2019). Po diplomah na Pravni fakulteti (2002) in Ekonomsko-poslovni fakulteti UM (2003) je bila eno leto zaposlena kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru, od novembra 2003 pa je zaposlena na Pravni fakulteti UM (sprva kot mlada raziskovalka), kjer je leta 2007 doktorirala s področja prava EU, od junija 2018 pa je habilitirana v naziv redne profesorice. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.hojnik@um.si

Petra Weingerl, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Dr. Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa tam zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si

Živa Šuta, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Živa Šuta je magistrica prava in asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer opravlja doktorski študij. Pedagoško sodeluje pri predmetih iz prava EU, raziskovalno pa se ukvarja z zelenim in digitalnim prehodom v pravu, temeljnimi pravicami in mednarodnim pravom. V času študija je kot tekmovalka in mentorica sodelovala na moot court tekmovanjih. Vsa leta študija je bila uvrščena med 5% najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (dve Perlachovi priznanji Univerze v Mariboru, nagradi Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko na 1. in 2. stopnji ter nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Mariboru).

Maribor, Slovenija. E-pošta: ziva.suta@um.si

Prenosi

Izdano

03.07.2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-755-3

COBISS.SI ID (00)

157342979

Date of first publication (11)

03.07.2023

Kako citirati

Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.3.2023