Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2021/2022

Avtorji

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

letopis, študijsko leto 2021/2022, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, dosežki fakultete, aktualni projekti

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja pregled dosežkov fakultete v študijskem letu 2021/22, na kratko predstavlja vse študijske programe in aktivnosti, ki so se izvajale na programih gradbeništva, gospodarskega inženirstva, prometnega inženirstva in arhitekture. Predstavljeno je tudi delo na področju publicistike, projektno delo, ekskurzije, delavnice, razstave, kakor tudi delo študentskega sveta in alumni kluba FGPA. Zbrana so tudi vsa diplomska, magistrska in doktorska dela študijskega leta 2021/22.

Prvi ponatis prve izdaje, 30 1. 2023.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: kaja.pogacar@um.si

Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomislav.letnik@um.si

Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.rodosek@um.si

Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.drzecnik@um.si

Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: almira.catovic@um.si

Izdano

05.12.2022

E-ISSN

2738-5086

Tiskane izdaje ISSN

2738-5078

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Legal deposit number (17)

2738-5086 (online)

Date of first publication (11)

05.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

Legal deposit number (17)

2738-5078 (tisk)

Date of first publication (11)

05.12.2022

Last reprint date (12)

30.01.2023

Dimenzije

14.5cm x 23cm x 0.4cm

Kako citirati

(Ed.). (2022). Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2021/2022. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fgpa.1.2022