Avtomatska vozila in mobilni roboti v intralogistiki

Avtorji

Tone Lerher
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-7474-182X

Kratka vsebina

Učbenik obravnava avtomatizacijo in robotizacijo notranjega transporta v intralogistiki, kjer so navedena avtomatsko vodena vozila AGV in avtonomni mobilni roboti AMR. Poleg tehnično-tehnoloških karakteristik AGV in AMR so predstavljene posamezne izvedbe AGV in AMR, ki se uporabljajo širse v logistiki. V učbeniku so posebej obravnavani avtomatski vozički za delo v avtomatiziranih regalnih skladiščnih sistemih in avtonomni mobilni roboti za delovanje v skladiščih prihodnosti. Navedeni so temeljni analitični in numerični modeli za določitev pretočne zmogljivosti AGV in AMR v skladiščnih sistemih. Poleg ze ustaljenih rešitev AGV in AMR v skladiščih v praksi so predstavljeni novi idejni koncepti avtomatiziranih in robotiziranih transportno-skladiščnih sistemov AGV in AMR, ki so trenutno se v fazi koncipiranja in nadaljnjega razvoja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Tone Lerher, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Tone Lerher je predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo je vezano na področje razvoja in konstruiranja transportnih, skladiščnih in komisionirnih sistemov. Težišče njegovega temeljnega raziskovalnega dela obsega razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje transportnih, robotskih in skladiščnih sistemov. Industrijske (aplikativne) raziskave pa so usmerjene v razvoj in konstruiranje prototipov transportno-skladiščne tehnike, razvoj senzorskih sistemov, logistične analize toka materiala, uporabo računalniškega in strojnega vida ter identifikacija in sledenje logističnim procesom.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tone.lerher@um.si

Naslovnica za Avtomatska vozila in mobilni roboti v intralogistiki
Izdano
2022-04-26

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-582-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2022-04-26