Priporočila za zelene prireditve: Primer prireditve Praznik kozjanskega jabolka

Avtorji

Barbara Pavlakovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656
Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

turizem, podeželski turizem, trajnostni razvoj, zelene prireditve, dogodki, Praznik kozjanskega jabolka

Kratka vsebina

Prireditve oziroma dogodki so eden ključnih privlačnih elementov turistične ponudbe. Poznamo več vrst dogodkov, kot so kulturni, športni in izobraževalni. Pomembni elementi prireditev so zagotovo njihova vsebina, prav tako pa tudi gastronomska ponudba. Kolektivne blagovne znamke so pomembno orodje razvoja podeželja in v verige povezanih ponudnikov, ki zagotavljajo celovito visokokakovostno gastronomsko in z njo povezano ponudbo strategije »od vil do vilic« ter vodenih doživetij in zelenih prireditev z lokalno dodano vrednostjo. Pri organizaciji je treba zagotoviti kar najboljšo kakovost izvedbe ter poskrbeti za varnost in trajnostno naravnanost prireditve, o čemer govori ta monografija. Prav smernice za trajnostne zelene prireditve so vodilo prihodnjega razvoja dogodkov na destinaciji Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, kjer so v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pristopili k skupnemu projektu trajnostnih turističnih rešitev za prihodnost. Zelene prireditve smo preučevali na primeru Praznika kozjanskega jabolka.

Biografije avtorja

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Barbara Pavlakovič je asistentka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem. Njeno delovno in raziskovalno področje pokriva različne vidike turizma (na primer industrijski turizem), komunikacije in varnosti v turizmu. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na področju komunikologije, svoje veščine odnosov z javnostmi je razvila v več organizacijah kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi in nadaljevala kariero v akademskem svetu. Trenutno pripravlja doktorat na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec ima izkušnje z vodenjem in tvornim sodelovanjem v raziskovalnih, svetovalnih in projektih z neposrednim učinkom na gospodarstvo. Proučuje področja trajnostnega razvoja družbeno odgovornih destinacij in njihovih deležnikov. Po modelu Izvorno slovensko, katerega avtorica je, nastaja 12 kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Kot predavateljica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru predava predmete, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, destinacijski management ter razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje. Aktivno sodeluje v projektu Turizem 4.0, je članica skupine za razvoj Pohorja in vodi aktivnosti razvoja in trženja ponudbe omenjenih znamk.

Brežice, Slovenija. E-pošta: tanja.lesnik@um.si

Prenosi

Izdano

October 29, 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-531-3

COBISS.SI ID (00)

81876483

Date of first publication (11)

2021-10-29

Kako citirati

Priporočila za zelene prireditve: Primer prireditve Praznik kozjanskega jabolka. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-531-3