Rast domačih živali: Sesalci in perutnina

Avtorji

Dejan Škorjanc
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
https://orcid.org/0000-0002-8960-5385

Ključne besede:

domače živali, potek rasti, matematične funkcije, genetski in negenetski vplivi, kompenzacijska rast

Kratka vsebina

Učbenik zajema vsebine vezane na razumevanje kompleksnega procesa rasti domačih živali. Zaradi specifičnosti ločeno obravnavamo rast farmskih živali seslacev in perutnine. Biološke lastnosti rasti domačih živali so predstavljene v prenatalnem in postnatalnem obdobju ter jih poskušamo  opredeliti, opisati in oceniti z različnimi matematičnimi funkcijami. Razumevanje postnatalne rasti do dosega klavne zrelosti je pomembno za živinorejce, ki se ukvarjajo s pitanjem domačih živali. Na intenzivnost rasti vpliva tudi učinkovitost izkoriščanja hranljivih snovi, zato so le-te posebej pojasnjene. Na potek rasti vplivajo številni dejavniki, ki jih v učbeniku delimo na genetske in ne genetske. Z razumevanjem in poznavanjem le-teh lahko do neke mere reguliramo in predvidimo rast ter njeno intenzivnost, sestavo klavnega trupa in sestavo dnevnega prirasta. Poseben poudarek je na pojavu kompenzacijske rasti, njenega razumevanja ter pojasnitvi, ali lahko v resnici z nadomestno rastjo nadomestimo zaostanek rasti v optimalnem obdobju rasti posameznih živalskih tkiv? Ob tem so predstavljeni določeni omejitveni dejavniki, ki vplivajo na zmožnost živali za kompenzacijsko rast.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dejan Škorjanc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Red. Prof. Dr. Dejan ŠKORJANC je bil rojen leta 1963 v Ljubljani in je od leta 1998 zaposlen na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV UM). Univerzitetni študij zootehnike, magistrski in doktorski študij s področja genetike in selekcije je končal na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem doktoratu leta 1994 je bil na postdoktorskem študiju na Fakultät für Biologie Universität Konstanz (Nemčija). V obdobju 1995-1997 je bil zaposlen kot raziskovalec na omenjeni fakulteti in se v letih 1998-2000 vračal nazaj z namenom dokončati raziskave iz ožjega področja biokemije skeletnih mišic. Po vrnitvi v Slovenijo so postale v ospredju raziskave na prašičih, govedu in v zadnjem času tudi na celičnih kulturah tankega črevesja. Na FKBV UM je vodja programske skupine P1-0164 s področja varne hrane in zdravja, predstojnik katedre ter študijskega programa Živinoreja.

Hoče, Slovenija. E-pošta: dejan.skorjanc@um.si

Prenosi

Izdano

26.10.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-440-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.10.2021

Kako citirati

Rast domačih živali: Sesalci in perutnina. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-440-8