Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Avtorji

Iztok Fister (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Andrej Brodnik (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in inforamatiko; Janez Brest (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Iztok Fister ml. (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Matjaž Krnc (ur.), Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije; Niko Zimic (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Kratka vsebina

Konferenčni zbornik 7. študentske konferenece na področju računalništva in informatike 2021. Sedma Študentska konferenca na področju računalništva in informatike je odgovor na dejstvo, da so študenti 2. in 3. Bolonjske stopnje prisiljeni v raziskovalno delo že zelo zgodaj. Prvenstveni cilj te konference je nuditi možnost tem študentom, da predstavijo rezultate svojega raziskovalnega dela in jih vzpodbuditi za nadaljnje delo. Poleg tega želi konference vzpostaviti okolje, kjer se študenti iz različnih institucij srečujejo, spoznavajo,  izmenjujejo ideje in na koncu koncev sklepajo prijateljstva, ki jim ostajajo v zrelih letih. Nenazadnje ta konferenca omogoča tudi, da se študenti srečujejo in navezujejo stike s starejšimi raziskovalci iz drugih institucij.
 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Iztok Fister (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.fister@um.si

Andrej Brodnik (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in inforamatiko

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: andrej.brodnik@upr.si

Janez Brest (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: janez.brest@um.si

Iztok Fister ml. (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.fister1@um.si

Matjaž Krnc (ur.), Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Koper, Slovenija. E-pošta: matjaz.krnc@upr.si

Niko Zimic (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: niko.zimic@fri.uni-lj.si

Naslovnica za Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Izdano
2021-09-13

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-516-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-09-13