Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie

Avtorji

Vida Jesenšek
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5690-6640

Ključne besede:

frazeologija, paremiologija, nemščina, slovenščina, kontrastivno jezikoslovje

Kratka vsebina

Prispevki k nemški in slovenski frazeologiji in paremiologiji. Monografija obsega dvanajst študij o izbranih vidikih nemške in slovenske frazeologije, ki se nanašajo na avtoričine novejše frazeološke raziskave. Izbor temelji na različnih raziskovalnih perspektivah in ustreznih metodoloških pristopih k nemškemu in slovenskemu frazeološkemu izrazju. V prvem razdelku so predstavljeni izbrani sistemski vidiki pregovorov; v drugem študije o slovarski obravnavi frazeologije ter vprašanjih, ki se pojavljajo pri prevajanju; v tretjem premisleki o primerni obravnavi frazeologije pri jezikovnem učenju in poučevanju. Obravnavani vidiki frazeologije in paremiologije so s primerjavo nemškega in slovenskega jezika zanimivi za slovenske in nemške bralce. Izhodiščni znanstveni jezik je nemščina, slovenščina pa je primerjalni jezik. Tako medjezikovno raziskovanje je zgodovinsko uveljavljeno in sodobno utemeljeno ‒ gre za nekoč pomemben kulturnozgodovinski in jezikovni vpliv nemščine na slovenščino ter za nerazumljivo dejstvo, da nemščina na Slovenskem izgublja položaj pomembnega tujega jezika. Delo je zanimivo za teoretično jezikoslovje in praktično jezikovno udejstvovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vida Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Vida Jesenšek je redna profesorica za nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer poučuje več jezikovnih predmetov na vseh treh stopnjah študija germanistike. Raziskovalno se ukvarja z leksikologijo in frazeologijo nemškega jezika ter z razvojem sodobnih leksikografskih in jezikovnodidaktičnih virov. Je avtorica dveh znanstvenih monografij in več kot osemdesetih izvirnih znanstvenih prispevkov; uredila je deset večavtorskih znanstvenih publikacij, izdanih pri domačih in tujih založbah. Bila je nosilka mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov, organizirala je več mednarodnih znanstvenih konferenc, med drugim redno konferenco evropskega združenja za frazeologijo EUROPHRAS Maribor 2012. Je članica uredniškega odbora revije Yearbook of Phraseology; s predavanji je gostovala na univerzah Erfurt, Jena, Tübingen, Erlangen-Nürnberg, Salzburg, Dunaj, Santiago de Compostella, Katowice, Bielsko-Biała, Bratislava, Trnava, Sarajevo.

Maribor, Slovenija. E-pošta: vida.jesensek@um.si

Izdano

21.09.2021

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 19,00 EUR

Mehka vezava 19,00 EUR

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-512-2

Date of first publication (11)

21.09.2021

Dimenzije

16cm x 23cm x 2cm

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-812-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.12.2023

Kako citirati

(Ed.). (2021). Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie (Vols. 142). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-512-2