Skladiščno-komisionirni sistemi

Avtorji

Tone Lerher
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-7474-182X

Ključne besede:

Intralogistika, skladišča, komisionirne metode in strategije, skladiščne tehnike in tehnologije, avtomatizirani skladiščni sistemi

Kratka vsebina

Učbenik obravnava skladiščno-komisionirne sisteme v intralogistiki, kjer so navedeni temeljni skladiščni procesi. Najbolj delovno intenzivni in zahtevni proces v skladiščih predstavlja proces komisioniranja, ki se še vedno najpogosteje izvaja ročno ali samo delno avtomatizirano. Procesu komisioniranja v literaturi in v praksi namenjamo največ pozornosti z vidika vpeljave učinkovitih komisionirnih metod in strategij ter avtomatiziranih in robotiziranih tehnologij pri zagotavljanju procesa komisioniranja paletiziranega blaga, kartonov ali posameznih artiklov. V učbeniku so posebej obravnavani avtomatizirani regalni skladiščni sistemi in analitični modeli za določitev manipulacijskega časa enojnega in dvojnega delovnega cikla ter pretočne zmogljivosti skladišča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tone Lerher, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Tone Lerher je predavatelj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo je vezano na področje razvoja in konstruiranja transportnih, skladiščnih in komisionirnih sistemov. Težišče njegovega temeljnega raziskovalnega dela obsega razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje transportnih, robotskih in skladiščnih sistemov. Industrijske (aplikativne) raziskave pa so usmerjene v razvoj in konstruiranje prototipov transportno-skladiščne tehnike, razvoj senzorskih sistemov, logistične analize toka materiala, uporabo računalniškega in strojnega vida ter identifikacija in sledenje logističnim procesom.

Maribor, Slovenija. E-pošta: tone.lerher@um.si

Prenosi

Izdano

11.10.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-519-1

COBISS.SI ID (00)

79878659

Date of first publication (11)

11.10.2021

Kako citirati

Skladiščno-komisionirni sistemi. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-519-1