Handbook for Writing and Editing Texts at the Faculty of Tourism of the University of Maribor

Avtorji

Maja Turnšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0001-9367-9427

Ključne besede:

pisanje besedil, urednikovanje, raziskovanje, citiranje, urejevanje besedila

Kratka vsebina

Priročnik za pisanje in urejanje besedil Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Učni proces na fakulteti ne zahteva samo udeležbe na predavanjih in dejavnega sodelovanja na vajah, temveč tudi intenzivno individualno delo študenta. To se mnogokrat predstavi v obliki seminarske naloge oziroma pisnega dela. Najbolj pomembno samostojno delo študenta pa je zagotovo zaključna – diplomska ali magistrska naloga. Da bi študentom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predstavili in olajšali pripravo pisnih del, smo na fakulteti pripravili priročnik za pisanje in urejanje besedil. Strokovna monografija zajema poglavja, ki študenta vodijo skozi celoten proces raziskovanja in pisanja dela. Od začetnega iskanja ideje, osnov znanstvenega pisanja in raziskovanja v turizmu, do posameznih korakov raziskovalnega procesa in raziskovalnih metod. V strokovno monografijo je vključeno tudi poglavje o osebnih odnosih, ki še posebej nagovarja odnos med študentom in mentorjem pri pisanju zaključnih del. Priročnik podaja tudi praktične nasvete o jezikovnem in tehničnem oblikovanju besedila ter navajanju literature in virov. Strokovna monografija tako združuje temeljne informacije, ki jih bodo pri svojem delu uporabljali študenti in predavatelji, saj bodo skupaj sledili enotnim smernicam pisanja besedil v turizmu na Fakulteti za turizem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Turnšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Maja Turnšek je izredna profesorica in prodekanka za raziskovalno dejavnost na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem. Izhaja iz medijskih in komunikacijskih študij, trenutno pa predava o komunikaciji, psihologiji in trženju v turizmu. Njeni glavni raziskovalni interesi zajemajo tri področja. Prvo področje pokriva procese digitalizacije v turizmu: politično ekonomijo novih medijev, platformno delo in algoritemsko upravljanje, algoritmizacijo ter veliko podatkovje in uveljavljanje metrik pri spremljanju trajnostnega turizma. Drugo področje zajema psihologijo komuniciranja v turizmu: emocionalno delo, tehnike komuniciranja, psihologijo prepričevanja, zgodbarjenje, humor in s COVID-19 krizo tudi t.i. apele strahu. Tretje področje je vezano na interes za iskanje inovativnih odgovorov na težave trajnostne pridelave hrane prihodnosti: akvaponika, geotermalna energija in pridelava hrane, turizem in gastro-distribucija, ekološka pridelava.

Brežice, Slovenija. E-pošta: maja.turnsek@um.si

Prenosi

Izdano

22.11.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-545-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.11.2021

Kako citirati

Handbook for Writing and Editing Texts at the Faculty of Tourism of the University of Maribor. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-545-0