Tehnologija numerično krmiljenih stružnic z gnanimi orodji: Univerzitetni učbenik

Avtorji

Mirko Ficko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0003-0903-0655
Lucijano Berus
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
David Potočnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Ključne besede:

obdelovalne tehnologije, obdelovalni stroji, numerično krmiljeni stroji, stružnice z gnanimi orodji, priprava tehnologije struženja, programiranje numerično krmiljenih strojev

Kratka vsebina

Razvoj obdelovalnih strojev z računalniško podprtim krmiljenjem je povečal zmogljivosti obdelovalnih sistemov in zahtevnost priprave tehnologije in programiranja. Sodobne numerično krmiljene stružnice s krmiljenim glavnim vretenom in orodji z lastnim pogonom so omogočile izvajanje zahtevnih tehnoloških operacij struženja in rezkanja na istem stroju, vendar od tehnologov zahtevajo dodatno znanje in izkušnje za učinkovito izrabo. Knjiga celovito obravnava področje priprave tehnologije in programiranja numerično krmiljenih stružnic z gnanimi orodji v skladu s standardom ISO, pri čemer je poudarek predvsem na dejstvih, ki niso odvisna od proizvajalcev strojev in krmilj. Razlage in primeri so podkrepljeni s slikovnim gradivom, zato je mogoče knjigo uporabljati ne le za izobraževanje, temveč tudi kot priročnik v industriji. Ob opisu temeljev programiranja numerično krmiljenih strojev, najbolj razširjenih ukazov in predpostavk, ki se uporabljajo na stružnicah z gnanimi orodji, knjiga zajema tudi razlago struženja navojev, opise obdelovalnih ciklov, ki poenostavljajo ročno programiranje, in parametrično programiranje, ki omogoča avtomatizacijo programiranja za skupine izdelkov.

Biografije avtorja

Mirko Ficko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Mirko Ficko je izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo in vodja Laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme. Raziskovalno, strokovno in pedagoško je aktiven na področju obdelovalnih tehnologij, obdelovalnih strojev, računalniško integrirane proizvodnje in uporabe umetne inteligence v obdelovalnih procesih in sistemih. Njegova bibliografija obsega 312 objavljenih del, med njimi je 48 originalnih znanstvenih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mirko.ficko@um.si

Lucijano Berus, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Lucijano Berus je mladi raziskovalec na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo in član Laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme. Raziskovalno, strokovno in pedagoško je aktiven na področju računalniško integrirane proizvodnje in uporabe umetne inteligence v obdelovalnih procesih in sistemih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: lucijano.berus@um.si 

David Potočnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

David Potočnik je asistent na na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo in član Laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme. Raziskovalno, strokovno in pedagoško je aktiven na področju obdelovalnih tehnologij, obdelovalnih strojev in računalniško integrirane proizvodnje.

Maribor, Slovenija. E-pošta: d.potocnik@um.si

Prenosi

Izdano

October 22, 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-520-7

COBISS.SI ID (00)

77892355

Date of first publication (11)

2021-10-22

Kako citirati

Tehnologija numerično krmiljenih stružnic z gnanimi orodji: Univerzitetni učbenik. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-520-7