Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-1138-3815
Mojca Kompara Lukančič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161

Kratka vsebina

V monografiji je predstavljenih deset znanstvenih poglavij, usmerjenih v turistični jezik, ki zajemajo od učenja in poučevanja jezika do leksikografije, manjšinskih jezikov in izbranih jezikovnih konceptov. Med njimi so predstavljene značilnosti slovenskega turističnega slovarja, vprašanje manjšinskih skupnosti in njihovih turističnih spletnih strani, moč kolokacij in kontrastivna analiza pridevniško-samostalniških kolokacij, pojem gibanja v terciarnem izobraževanju, analize slovensko-nemških prevodov izbranih spletnih menijev, turistični spletni viri v okviru učilnice tujega jezika, povezava jezikovnega raziskovanja s turizmom, pisne sposobnosti v angleščini za potrebe turizma, lokalne jezikovne različice osebnih imen ter poučevanje in učenje jezika za posebne namene med pandemijo COVID-19.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Jasna Potočnik Topler (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Jasna Potočnik Topler je zaključila študij angleškega jezika in novinarstva na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Trenutno je na Univerzi v Mariboru izvoljena v naziv izredne profesorice za področje turizma in lektorice za angleški jezik. Njeno raziskovanje je večdisciplinarno in vključuje turizem, kulturni turizem s svojimi podvrstami, jezike, književnost, turistični in medijski diskurz in sporočanje. Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov, gostujočih predavanj na tujih univerzah in na konferencah ter članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih revij. Vključena je v različne domače in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte.

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Mojca Kompara Lukančič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Mojca Kompara Lukančič je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

Naslovnica za Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Izdano
2021-12-23

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-549-8
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-12-23