Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti

Avtorji

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem; Aleš Semeja (ur.), ERACON d.o.o.; Maja Turnšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem; Tjaša Alegro (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem; Nejc Pozvek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Ključne besede:

turizem, študija izvedljivosti, turistična ponudba in povpraševanje, marketing destinacije, Artiče, Posavje

Kratka vsebina

Monografija »Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti« obravnava turistični razvoj potencialne destinacije Artiče. Artiče so kraj v občini Brežice v posavski regiji, kjer v zadnjem času dajejo velik poudarek razvoju turizma. Občina je znana predvsem po zdraviliškem turizmu, vendar se čedalje bolj razvija tudi druga ponudba – od naravnih in kulturnih znamenitosti do gastronomske in športne ponudbe. Krajani Artič, ki so ponosni na danosti svojega območja, želijo v svoje konce privabiti obiskovalce, zato so se povezali s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, da bi pripravili študijo izvedljivosti potencialne turistične destinacije. Pri projektu so skupaj z mentorji sodelovali študenti 1. letnika magistrskega programa in 3. letnika visokošolskega študijskega programa ob participativnem sodelovanju lokalnega prebivalstva. Po opravljeni analizi območja so pripravili strateški dokument za razvoj turistične destinacije skupaj z marketinškim načrtom posameznih predlaganih turističnih produktov.

Biografije avtorja

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Barbara Pavlakovič je asistentka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem. Njeno delovno in raziskovalno področje pokriva različne vidike turizma (na primer industrijski turizem), komunikacije in varnosti v turizmu. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na področju komunikologije, svoje veščine odnosov z javnostmi je razvila v več organizacijah kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi in nadaljevala kariero v akademskem svetu. Trenutno pripravlja doktorat na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Aleš Semeja (ur.), ERACON d.o.o.

Kamnik, Slovenija. E-pošta: ales.semeja@eracon.si

Maja Turnšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: maja.turnsek@um.si

Tjaša Alegro (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: tjasa.alegro1@um.si

Nejc Pozvek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: nejc.pozvek@um.si

Prenosi

Izdano

November 19, 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-533-7

COBISS.SI ID (00)

82454787

Date of first publication (11)

2021-11-19

Kako citirati

Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-533-7