Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology, Book of Abstracts

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042
Bojan Dobovšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-4165-8194
Bernarda Tominc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ključne besede:

kazensko pravosodje, varstvoslovje, kriminologija, konferenca, Srednja in Vzhodna Evropa, ruralna kriminologija

Kratka vsebina

Kazensko pravosodje in varnost v Srednji in Vzhodni Evropi – Perspektive ruralne varnosti in ruralne kriminologije, zbornik povzetkov. Zbornik predstavlja povzetke konferenčnih prispevkov 13. mednarodne bienalne konference s področja kazenskega pravosodja in varnosti v Srednji in Vzhodni Evropi, ki jo je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizirala na spletu med 13. in 15. septembrom 2021. Vodilna tema konference je ruralna kriminologija in povezujoče perspektive, v smislu odklonskosti, kriminalitete, družbenonadzorstvenih dejavnosti in zagotavljanja varnosti. Na konferenci je bilo predstavljenih 68 prispevkov, 116 avtorjev iz 22 držav. Konferenca je jubilarna, saj obeležuje proslavo ob 25. obletnici konference(preformuliral), kar kaže na bogato dejavno mednarodno udejstvovanje Fakultete za varnostne vede na raziskovalnem področju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Gorazd Meško je na Fakulteti za varnostne vede zaposlen od leta 1992. Je predstojnik katedre za kriminologijo in Inštituta za varstvoslovje, ter vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Na področju raziskovalnega dela je opravil več nacionalnih in mednarodnih raziskav. Organiziral je več nacionalnih in mednarodnih konferenc. Je avtor člankov v uglednih mednarodnih revijah in odgovorni urednik Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Prav tako je urednik in recenzent v številnih mednarodnih revijah. Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno delo na področju okoljske kriminologije. Od jeseni leta 2015 je mednarodni ambasador Britanskega kriminološkega združenja.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si

Bojan Dobovšek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Profesor dr. Bojan Dobovšek, habilitiran za področje kriminologije na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru. Bil je sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in gostujoči predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področij organizirane kriminalitete, finančne kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Po dosežkih v stroki je spoznal, da se naslednje spremembe v družbi lahko doseže le v politiki. V pralamentu je bil poslanec in vodja skupine Nepovezanih poslancev in je predsednik stranke Dobra država.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bojan.dobovsek@fvv.uni-mb.si

Bernarda Tominc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bernarda.tominc@fvv.uni-mb.si

Izdano

13.08.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-505-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.08.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (pošlo)

Mehka vezava (pošlo)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-511-5

Date of first publication (11)

19.08.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 0.7cm

Kako citirati

(Ed.). (2021). Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology, Book of Abstracts (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-505-4