Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Avtorji

Tomaž Deželan (ur.)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Miran Lavrič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

mladina, 2020, mladi, Slovenija, položaj

Kratka vsebina

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji. Po desetih letih je pred nami ponovno raziskava o položaju mladih v slovenski družbi Mladina 2020. Ker gre za nacionalno raziskavo o mladi generaciji med 15–29 let, je njena informativna vrednost tako za naročnika raziskave (Urad RS za mladino) kot tudi za mladino in celotno družbo izjemnega pomena. Naš cilj je v prvi vrsti udejanjanje temeljnega namena raziskave, ki je, da bomo na Uradu v prihodnjem nekajletnem obdobju s pomočjo Mladine 2020 nudili podporo z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na področju mladine. Ob raziskavi so izvajalci pripravili tudi priporočila, ki lahko služijo kot izhodišče za oblikovanje ukrepov. Slednji pa naj bi mladim nudili boljše pogoje za prehod v odraslost, odraslim pa mirno zrelo dobo, zavedajoč se, da je mlada generacija opolnomočena in dobro pripravljena na spopad z vsemi življenjskimi okoliščinami. Pa je res? Kakšna je torej naša mladina na pragu 21. stoletja?

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tomaž Deželan (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Doktor znanosti. Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si.

 
Miran Lavrič (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Doktor znanosti. Maribor, Slovenija. E-pošta: miran.lavric@um.si.

Prenosi

Izdano

08.10.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-518-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

08.10.2021

Kako citirati

Youth 2020: The position of young people in Slovenia. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-518-4