Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami

Avtorji

Gorazd Meško (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-7466-0042

Ključne besede:

varnost, lokalne skupnosti, ruralno okolje, urbano okolje, Slovenija

Kratka vsebina

Monografija predstavlja osem tematsko zaokroženih poglavij, katerih glavna tema je varnost v lokalnih skupnostih ter ločnica med varnostjo v ruralnih in urbanih okoljih. Monografija predstavlja rezultat znanstvenoraziskovalnega dela članov programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij, ki se izvaja na Inštitutu za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Avtorji prihajajo iz raznih področij na varstvoslovnem spektrumu, zato k obširni tematiki v svojih poglavjih pristopijo z različnih zornih kotov. Nekatera poglavja so bolj teoretske narave in preučujejo različne vidike varnosti, medtem ko so nekatera poglavja tudi produkt empiričnega raziskovanja varnostne problematike v ruralnih in urbanih lokalnih skupnostih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gorazd Meško (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Gorazd Meško je na Fakulteti za varnostne vede zaposlen od leta 1992. Je predstojnik katedre za kriminologijo in Inštituta za varstvoslovje, ter vodja programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Na področju raziskovalnega dela je opravil več nacionalnih in mednarodnih raziskav. Organiziral je več nacionalnih in mednarodnih konferenc. Je avtor člankov v uglednih mednarodnih revijah in odgovorni urednik Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Prav tako je urednik in recenzent v številnih mednarodnih revijah. Leta 2014 je prejel Zoisovo nagrado za raziskovalno delo na področju okoljske kriminologije. Od jeseni leta 2015 je mednarodni ambasador Britanskega kriminološkega združenja.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si

Prenosi

Izdano

27.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-495-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

27.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (pošlo)

Trda vezava (pošlo)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-496-5

Date of first publication (11)

27.07.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2cm

Kako citirati

Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-495-8