Znanstveno-raziskovalni trendi na področju digitalne preobrazbe

Avtorji

Uroš Rajkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0003-0691-2580
Alenka Baggia (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0002-7137-6502

Ključne besede:

Digitalna preobrazba, informacijski sistemi, raziskovalni trendi, organizacijske vede, poslovni sistemi

Kratka vsebina

Digitalna preobrazba organizacij predstavlja ključni element uspeha v sodobnem poslovnem svetu. Pri tem pomembno vlogo igrajo vodstvo in zaposleni v organizaciji, ter njihovo poznavanje konceptov in tehnologij digitalne preobrazbe. V monografiji predstavljamo aktualne teme s področja digitalne preobrazbe, ki bodo organizacijam in ostalim udeležencem v procesu digitalne preobrazbe v pomoč pri lažjem prehodu v digitalno poslovanje. Med prebojnimi tehnologijami, ki jih zasledimo na področju digitalne preobrazbe so v znanstveni monografiji predstavljeni primeri večkriterijskih ekspertnih sistemov za podporo odločanja, opredeljena je vloga podatkov v sodobni organizaciji, predstavljeni so pristopi k transformaciji modela poslovnega procesa v tehnologijo veriženja blokov, ter podane smernice za učinkovito oblavdovanje kibernetskih tveganj v času pandemije. Poleg primerov uporabe sodobnih tehnologij je predstavljena tudi zasnova prilagodljivega modela strateškega upravljanja informatike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Uroš Rajkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Uroš Rajkovič je raziskovalec na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njegovi raziskovalni interesi so sistemi za podporo odločanju in zdravstvena informatika. Je predsednik programskega odbora konference Izobraževanje v informacijski družbi.

Kranj, Slovenija. E-pošta: uros.rajkovic@um.si

Alenka Baggia (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Alenka Baggia je docentka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede in deluje na področju informacijskih sistemov. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na sprejetje novih tehnologij in vlogo informacijskih sistemov v trajnostnem razvoju. Je članica Laboratorija za kakovost in testiranje programske opreme in certificirana inštruktorica Oracle Academy.

Kranj, Slovenija. E-pošta: alenka.baggia@um.si

Prenosi

Izdano

12.08.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-509-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

12.08.2021

Kako citirati

Znanstveno-raziskovalni trendi na področju digitalne preobrazbe. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-509-2