Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2020/2021

Avtorji

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Zoran Pučko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Nataša Šprah (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Ključne besede:

letopis, 2020/2021, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru, Slovenija

Kratka vsebina

Publikacija predstavlja opise posameznih predmetov (z izbranimi študentski-mi deli) za vse 4 študijske programe, ki se izvajajo na fakulteti in sicer gradbeništvo, gospodarsko inženirstvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Predstavljeno je tudi delo na področju publicistike, ekskurzije, projektno delo in alumni klub. Zbrana so tudi vsa diplomska in magistrska dela študijskega leta 2020/2021, predstavljene so tudi aktivnosti študentskega sveta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Kaja Pogačar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: kaja.pogacar@um.si

Tomislav Letnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: tomislav.letnik@um.si

Zoran Pučko (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: zoran.pucko@um.si

Vlasta Rodošek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vlasta.rodosek@um.si

Mateja Držečnik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.drzecnik@um.si

Almira Ćatović (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: almira.catovic@um.si

Nataša Šprah (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.sprah@um.si

Izdano

24.12.2021

E-ISSN

2738-5086

Tiskane izdaje ISSN

2738-5078

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

Legal deposit number (17)

2738-5086 (online)

Date of first publication (11)

24.12.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

Legal deposit number (17)

2738-5078 (tiskana izdaja)

Date of first publication (11)

24.12.2021

Dimenzije

23cm x 28.5cm x 1.4cm

Kako citirati

(Ed.). (2021). Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2020/2021 (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/lfgpa.2021