Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke

Avtorji

Branko Kramberger
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Miran Podvršnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ključne besede:

gospodarjenje na travinju, gnojenje, ogljikov dioksid, organski ogljik, tla, travinje

Kratka vsebina

Povečane koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi vodijo v segrevanje planeta. Z gospodarjenjem na travinju lahko vplivamo na vezavo ogljika v organsko snov travniških tal in s tem zmanjšujemo koncentracije toplogrednega CO2 v ozračju. Po uvodnih poglavjih so v znanstveni monografiji analizirani vplivi gnojenja, kjer je poseben poudarek na učinkoviti rabi N iz gnojevke. Opisani so sodobni načini obnove travinja in za pridelovanje krme najpomembnejše rastline, ki tvorijo rušo. Delo zaključujejo načini rabe ruše, ki omogočajo ohranjanje ali povečevanje organskega ogljika v travniških tleh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Branko Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Dr. Branko KRAMBERGER je redni profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Raziskovalno in pedagoško delo Branka Krambergerja je usmerjeno predvsem v travništvo, pridelovanje krme in rastline za ozelenitve tal. Na nacionalnem in mednarodnem nivoju ga srečamo kot člana ali predsedujočega v mnogih delovnih skupinah, komisijah ali združenjih. Je dolgoleten član British Grassland Society, American Society of Agronomy in Crop Science Society of America.

Hoče, Slovenija. E-pošta: branko.kramberger@um.si

Miran Podvršnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Miran Podvršnik je zaposlen na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo je usmerjeno predvsem v travništvo, pridelovanje krme in v rastline za ozelenitve tal.

Hoče, Slovenija. E-pošta: miran.podvrsnik@um.si

Izdano

29.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-500-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 18,00 EUR

Trda vezava 18,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-501-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.07.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-500-9