Uvod v kartiranje kriminalitete

Avtorji

Katja Eman
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0002-1519-822X
Rok Hacin
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0003-2265-5422

Ključne besede:

kartiranje, geografski informacijski sistemi (GIS), statistika kriminalitete, geografski podatki, Slovenija

Kratka vsebina

Učbenik z vajami o kartiranju je rezultat dvajsetletnega raziskovanja na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Sam učbenik obsega 17 poglavij, ki jih lahko razdelimo v dva dela. V prvem (teoretičnem) delu, ki obsega pet poglavij, se študenti seznanijo z opredelitvijo geografskih informacijskih sistemov (GIS), zgodovino kartiranja in razvojem kartiranja kriminalitete. Drugi del učbenika pa obsega 12 vaj, preko katerih bodo študenti spoznali praktično uporabo orodij, ki jih ponuja program ArcGIS. Vaje si sledijo po zahtevnostni stopnji (od prvih osnovnih korakov do samostojnega dela). Sam učbenik je primarno namenjen študentom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki se želijo seznaniti z analitiko in kartiranjem, saj je poudarek na kartiranju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov. Hkrati pa učbenik predstavlja uporabno gradivo za praktike v institucijah kazenskega pravosodja (predvsem policiji) in druge posameznike, ki jih to področje zanima.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Katja Eman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Katja Eman je izredna profesorica za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je vodja EU projekta SHINE in kot raziskovalka sodeluje v programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih: primejava ruralnih in urbanih okoljih. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru poučuje kriminologijo in viktimologijo, ekolosko kriminologijo z elementi varstva okolja, gospodarsko in beloovratniško kriminaliteto, mednarodne varnostne integracije in kartiranje kriminalitete. Njeni glavni raziskovalni interesi obsegajo ekološko kriminologijo in ekološko kriminaliteto, kartiranje kriminalitete in preprečevanje kriminalitete.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.eman@fvv.uni-mb.si

Rok Hacin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Dr. Rok Hlacin je docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kot raziskovalecje aktiven v programski skupini Varnost v lokalnih skupnostih: primejava ruralnih in urbanih okoljih. Prav tako pa sodeluje v mednarodnem zbiranju statistik kazenskega pravosodja, v sklopu raziskovalne skupine European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. Na Fakulteti za varnostne vede poučuje osnove kriminologije, penologijo, terciarno prevencijo in kartiranje kriminalitete. Njegovi glavni raziskovalni interesi obsegajo kartiranje kriminalitete, legitimnost kazenskega pravosodja, primerjalno penologijo in statistiko kazenskega pravosodja.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: rok.hacin@fvv.uni-mb.si

Izdano

23.12.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 20,00 EUR

Mehka vezava 20,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-547-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.12.2021

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.8cm

Kako citirati

Uvod v kartiranje kriminalitete. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-547-4