Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Avtorji

Mateja Ploj Virtič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-3340-7611

Kratka vsebina

Živimo v času, ko je tehnološki razvoj tako hiter, da mu le stežka sledimo. Robotizacija, avtomatizacija procesov in umetna inteligenca niso več virtualni pojmi, temveč jih srečujemo že v vsakdanjem življenju. Globalizacija in konkurenčnost v industriji brezkompromisno zahtevajo nove tehnološke rešitve, ob tem pa se pojavljajo tudi novi izzivi in priložnosti izobraževanju. Zato je v tem času toliko bolj pomembno, da raziskujemo drugačne pristope, ki bodo učence ne le naučili temeljnih znanj, ampak vzpodbujali ustvarjalno razmišljanje in krepili zmožnost reševanja problemov. Pričujoča monografija je nastala po burnem letu nepredstavljivih sprememb. Pandemija je močno posegla v ustaljene načine dela in dodatno pospešila spremembe, ki so se nakazovale s tehnološkim razvojem. Poudarek v monografiji je zato prav na tehnološki pismenosti in vključevanju tehnologij v proces izobraževanja. Izsledki predstavljenih raziskav bodo odlično izhodišče vsem deležnikom tehniškega izobraževanja: raziskovalcem, učiteljem TIT, ki se spopadajo z izzivi tehniškega izobraževanja in študentom, bodočim učiteljem TIT, ki potrebujejo smernice za iskanje priložnosti tehniškega izobraževanja v prihodnje. Prispevki v publikaciji temeljijo na zaključnih del študentov Oddelka za tehniko Fakutlete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki izpostavljajo pomembne vidike tehniškega izobraževanja in ponujajo smernice za posodobitev učnega načrta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Mateja Ploj Virtič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mateja Ploj Virtič je izredna profesorica na Oddelku za tehniko FNM UM. Raziskovalno se ukvarja z inovativnimi pristopi poučevanja na tehniškem področju, ustvarjalnostjo v izobraževanju, dejavniki, ki vplivajo na želje mladih za tehniške poklice, izobraževanjem bodočih učiteljev in njihovim praktičnim usposabljanjem. Kot članica predmetne razvojne skupine za tehniško izobraževanje (ZRSŠ) zelo aktivno sodeluje s šolami. Aktivna je tudi na mednarodnem področju. Sodeluje z raziskovalci iz Evrope, Afrike, Južne Amerike in Azije. Od leta 2019 dalje je članica Inter–Divisional Teaching Commission (IDTC) in od 2020 dalje World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) since 2020.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mateja.plojvirtic@um.si

Naslovnica za Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Izdano
2021-12-23

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF
ISBN-13
978-961-286-540-5
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-12-23