Pregled sodobne ginekologije in porodništva pred epidemijo covida-19 leta 2020

Avtorji

Iztok Takač (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4599-7265
Adolf Lukanović (ur.)
Univerzitetni klinični center Ljubljana
https://orcid.org/0000-0002-6289-114X

Kratka vsebina

Znanstvena monografija z naslovom Pregled sodobne ginekologije in porodništva pred epidemijo covida-19 leta 2020 obsega strokovne prispevke avtorjev s celotnega slovenskega področja in priznanih strokovnjakov iz tujine. Monografija je razdeljena na sedem poglavij. Prvo poglavje obsega 34 prispevkov s področja perinatologije, ki zajemajo najnovejša spoznanja prenatalne diagnostike, preventive v nosečnosti, obravnavo nekaterih kroničnih bolezni v nosečnosti in več prispevkov s področja carskih rezov ter morebitnih posledic le-teh. Drugo poglavje s področja splošne ginekologije in uroginekologije v 41 prispevkih prikazuje novosti operativnega zdravljenja različnih benignih stanj in bolezni ter vlogo laserskega zdravljenja. Dodana so tudi najnovejša slovenska priporočila na področju obravnave menopavze in nujne kontracepcije ter prispevki o obravnavi tako mladostnic kot žensk v pomenopavznem obdobju. Tretje poglavje obsega prispevke s področja reproduktivne medicine, kjer so v 24 prispevkih zajeta področja oploditve z biomedicinsko pomočjo, kirurško zdravljenje neplodnosti in kontracepcija. Četrto poglavje z naslovom Ginekološka onkologija prav tako obsega 23 prispevkov, ki prikazujejo predvsem nove, manj radikalne načine kirurškega zdravljenja, pa tudi nekaj novosti na področju diagnostike in sistemskega zdravljenja ginekoloških rakov in raka dojk. Peto poglavje vsebuje sest prispevkov s področja genetike v ginekologiji in porodništvu, ki je v sodobni obravnavi žensk nepogrešljiva predvsem v perinatologiji in onkologiji. Šesto poglavje z naslovom lnterdisciplinarne teme vsebuje deset prispevkov o etičnih in drugih dilemah, ki se porajajo hkrati z novimi in drugačnimi načini obravnave, ter zdravljenju žensk. V njem so specializanti predstavili prenovljen potek specializacije iz ginekologije in porodništva; v ta del je umeščena tudi fizioterapija ter pomen telesne dejavnosti. Sedmo poglavje vsebuje sest prispevkov s področja zdravstvene in babiske nege, pri c:emer gre za pomemben korak k aktivnemu sodelovanju zdravstvene nege na področju obravnave žensk v ginekologiji in porodništvu. Monografija obsega prispevke 273 avtorjev, ki so napisani na visoki strokovni ravni; vse so kritično pregledali člani uredniškega odbora in dva recenzenta. Vsi so mednarodno priznani strokovnjaki za svoja področja, kar daje publikaciji dodatno težo in kakovost. Bogata vsebina monografije bo zagotovo koristno branje za vse zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki delajo na področju ginekologije in porodništva, pa tudi za širšo strokovno javnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Iztok Takač (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

lztok Takač: je redni profesor ginekologije in porodništva na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Opravlja dela in naloge strokovnega vodje Klinike za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in je dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Je član Razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo in Razširjenega strokovnega kolegija za onkologijo pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Ginekologijo in porodništvo poučuje tudi na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Almi Mater Europaea. Njegova bibliografija za obdobje 1988-2021 obsega 864 zapisov v sistemu Cobiss, od tega 87 izvirnih znanstvenih člankov. Bil je urednik ali sourednik 5 učbenikov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: iztok.takac@ukc-mb.si

Adolf Lukanović (ur.), Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: adolf.lukanovic@guest.arnes.si

Naslovnica za Pregled sodobne ginekologije in porodništva pred epidemijo covida-19 leta 2020
Izdano
2021-11-26

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (V tisku)

Trda vezava (V tisku)
ISBN-13
978-961-286-532-0
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-11-26
Dimenzije
21.5cm x 27cm x 5cm