Advanced Nursing Practice: International Experiences and Future Direction for Nursing in Slovenia, Book of Abstracts

Avtorji

Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Dominika Vrbnjak (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0003-4952-078X

Ključne besede:

napredna znanja v zdravstveni negi, zdravstvena nega, medicinske sestre, izobraževanje, konferenca

Kratka vsebina

Napredna znanja v zdravstveni negi: mednarodne izkušnje in usmeritve za razvoj zdravstvene nege v Sloveniji, knjiga pozvetkov. Na prvi mednarodni konferenci o naprednih znanjih v zdravstveni negi v Sloveniji so sodelovali vodilni mednarodni strokovnjaki, ki so predstavili in izmenjali izkušnje na področju izobraževanja in prakse naprednih znanj v zdravstveni negi. Poseben poudarek je bil na razvoju kompetenc in poklicnih aktivnosti ter prepoznavanju vlog medicinskih sester z naprednimi znanji v praksi. Namen konference je bil približati izobraževanje medicinskih sester z naprednimi znanji ter predvsem napredno prakso zdravstvene nege akademskemu in kliničnemu okolju ter odločevalcem v vladnih in drugih poklicnih skupinah v Sloveniji. Rezultati številnih raziskav namreč kažejo, da medicinske sestre z naprednimi znanji z dopolnitvijo ali razširitvijo vlog lahko nudijo strokovno in kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov, prispevajo k boljši učinkovitosti, zmanjševanju stroškov, zadovoljstvu pacientov, zmanjšanju (re)hospitalizacij ter zmanjšanju smrtnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Majda Pajnkihar je dekanica in redna profesorica na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Doktorirala je na Univerzi v Manchestru leta 2003. Sodelovala pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju zdravstvene nege in zdravstva. Je bila gostujoča profesorica na Univerzi Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku (Hrvaška), na Visoki zdravstveni šoli v Beogradu (Srbija) in na University of Ulster (Velika Britanija). Profesorica je zaslužna profesorica na I.M. Sechenov First Moscow State Medical University in članica Sigma Theta Tau International, Honour Society of Nursing. Leta 2018 je postala Fellow of American Academy of Nursing and in v 2020 Fellow of the European Academy of Nursing Science.

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si

Dominika Vrbnjak (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Dominika Vrbnjak je docentka na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Magistrirala je iz zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede in doktorirala na Medicinski fakulteti, UM. Sodeluje v več znanstvenih in raziskovalnih projektih ter z znanstvenimi članki in strokovnimi članki diseminira raziskovalne rezultate. Njeni raziskovalni interesi zajemajo skrb za paciente ter kakovost in varnost v zdravstveni negi. Dominika je bila gostujoča docentka na Univerzi Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku in gostujoča doktorska študentka na Waterford Institute of Technology. Je članica Sigma Theta Tau International, Honour Society of Nursing in članica European Academy of Nursing Science.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dominika.vrbnjak@um.si

Prenosi

Izdano

20.07.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-499-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.07.2021

Kako citirati

Advanced Nursing Practice: International Experiences and Future Direction for Nursing in Slovenia, Book of Abstracts. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-499-6