Deroči vrelec Antona Krempla

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Anton Krempl, Božidar Raič, Anton Božič, slovenski jezik, glagol, ekspresivno izražanje, domoljubje, etična identiteta, krščanska hagiografija, dialektologija, rokopisno in slikovno gradivo UKM

Kratka vsebina

Monografija je posvečena 230. letnici rojstva pomembnega slovenskega duhovnika, pesnika, pisatelja in narodnega buditelja Antona Krempla in dogodkom pri Mali Nedelji, ki so povezani z njegovim življenjem in delom. Krempl je bil med redkimi vzhodnoštajerskimi pisci prve polovice 19. stoletja, ki se je zavzemal za poenotenje slovenske knjižne norme in ni sledil Dajnkovi ideji, da bi Slovenci med Dravo in Muro imeli svojo knjižno različico. V monografiji je predstavljen Kremplov vpliv na oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika sredi 19. stoletja, analiziran je njegov jezik v prvi slovensko pisani zgodovini Dogodivščine štajerske zemle (1845), obravnavana je raba glagolskih oblik in slogovno zaznamovano izražanje, predstavljena so različna obdobja njegovega bivanja in delovanja na vzhodnem Štajerskem in dogodki, ki so vplivali na oblikovanje njegove etnične identitete. Monografija seznanja bralca s Kremplovimi hagiografskimi zgodbami Branje od tih v kmetičke kalendre postavlenih ino nekerih drugih svetnikov in njegovim rokopisnim gradivom, ki ga hrani Univerzitetna knjižnica Maribor, podaja vizualni pregled krajevnih postaj iz življenja in delovanja Antona Kremplja, ki ga v slikovni podobi na razglednicah hrani Zbirka drobnih tiskov v Univerzitetni knjižnici Maribor. V povezavi s Kremplom je analiziran govor Male Nedelje, predstavljeni so njegovi pomembni rojaki in delo Antona Božiča, ki je bil pri Mali Nedelji eden izmed številnih nadaljevalcev Kremplovega narodnoprebudnega in organizacijskega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Prenosi

Izdano

23.07.2021

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 18,00 EUR

Mehka vezava 18,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-502-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.07.2021

Dimenzije

16cm x 23cm x 1.6cm

Kako citirati

(Ed.). (2021). Deroči vrelec Antona Krempla (Vols. 141). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-502-3