International conference Fluid Power 2021: Conference Proceedings

Avtorji

Darko Lovrec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0002-9713-3453
Vito Tič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
https://orcid.org/0000-0001-6717-7554

Ključne besede:

mednarodna konferenca, fluidna tehnika, znanost in stroka, novosti, dosežki

Kratka vsebina

Mednarodna konferenca Fluidna tehnika 2021: konferenčni zbornik. Mednarodna konferenca Fluidna tehnika/Fluid Power je dvodnevni dogodek, namenjen vsem, ki se profesionalno ukvarjajo s hidravličnimi ali pnevmatičnimi napravami in pogoni ter vsem tistim, ki zelijo biti obveščeni o "najsodobnejšem stanju", novih odkritjih in novostih na področju hidravlike in pnevmatike. Vsi prispevki uvrščeni v program konference so recenzirani in zbrani v zbomiku konference. Srečanja strokovnjakov na teh konferencah v Mariboru je ze tradicija od leta 1995; organizira pa ga Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. Konference so organizirane vsako drugo leto in so najpomembnejši dogodek s področja stroke v Sloveniji in v temu delu Evrope. Letošnja konferenca poteka 16. in 17. septembra v Mariboru.

Biografije avtorja

Darko Lovrec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Darko Lovrec je ustanovitelj in vodja Laboratorija za oljno hidravliko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Magisterij s področja strojništva je zaključil v Mariboru, doktorat pa TU Graz v Avstriji. Njegovo strokovno področje delovanja in raziskav se nanaša na široko področje hidravličnih in pnevmatičnih pogonov in krmilij - na snovanje in vodenje pogonov, raziskave in razvoj klasičnih in alternativnih hidravličnih tekočin ter na nadzor stanja in vzdrzevanje teh pogonov. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru skrbi za kontinuirani razvoj tega področja stroke - hidravlika in pnevmatika, avtomatizacija, razvoj in prenos novih znanj in spoznanj za to področje stroke.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darko.lovrec@um.si

Vito Tič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Maribor, Slovenija. E-pošta: vito.tic@um.si

Prenosi

Izdano

September 14, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-513-9

COBISS.SI ID (00)

75894787

Date of first publication (11)

2021-09-14

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-514-6

COBISS.SI ID (00)

75892739

Date of first publication (11)

2021-09-14

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 3cm

Kako citirati

(Ed.). (2021). International conference Fluid Power 2021: Conference Proceedings (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-513-9