Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju

Avtorji

Dragica Haramija (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-7624-9860
Simona Pulko (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Slovenščina kot drugi in tuji jezik, predšolska vzgoja, razredni pouk, medkulturnost, transdisciplinarnost

Kratka vsebina

Znanstvena monografija o poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika (DTJ) za otroke priseljence, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, je zasnovana transdisciplinarno in prinaša razprave s področja humanistike, družboslovja, naravoslovja in umetniških disciplin, ki se z različnih vidikov lotevajo poučevanja slovenščine kot DTJ. V monografiji je objavljenih 16 poglavij, ki so razdeljena v 3 smiselne celote: Poučevanje jezika in medkulturnost, ki predstavlja medkulturnost, didaktična načela, razvojne značilnosti otrok ter metod dela z otroki priseljenci; v drugem delu monografije, poimenovanem Jezik o jeziku, so poglavja o razvijanju in spodbujanju jezikovnih kompetenc ter medkulturne zmožnosti; tretji del, Jezik različnih področij dejavnosti in predmetnih področij, so poglavja, ki se navezujejo na matematiko, naravoslovje in umetnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Dragica Haramija (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta

Dragica Haramija je redna profesorica za mladinsko književnost na Univerzi v Mariboru. Predava na Filozofski fakulteti in na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno osnovno področje raziskovanja je mladinska književnost: teorije žanrov v mladinski prozi in zgodovina slovenske mladinske književnosti. Sodelovala je in sodeluje v več raziskovalnih projektih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: dragica.haramija@um.si

Simona Pulko (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Simona Pulko je docentka za didakitko slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskuje vprašanja jezikovne in literarne didaktike in jezikovne kulture, v zadnjem desetletju pa predvsem njihovo povezanost s socialnimi zvrstmi mladih in učenje slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika. Sodelovala je in sodeluje v več raziskovalnih projektih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.pulka@um.si

Prenosi

Izdano

26.07.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-488-0

COBISS.SI ID (00)

71347971

Date of first publication (11)

26.07.2021

Kako citirati

Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-488-0