Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Avtorji

Branko Lobnikar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
https://orcid.org/0000-0001-6121-0907
Catharina Vogt (ur.)
Nemška policijska univerza
https://orcid.org/0000-0001-9147-9210
Joachim Kersten (ur.)
Nemška policijska univerza

Ključne besede:

nasilje v družini, prvi posredovalci, ocene tveganja, policija, socialno delo, zdravstvo, sodelovanje, usposabljanje, Evropa

Kratka vsebina

Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini v Evropi. Monografija o izboljšanju odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini v Evropi je namenjena odkrivanju vrzeli v sodelovanju prvih posredovalcev v primerih nasilja v družini in podajanju priporočil, orodij in skupnega usposabljanja za policijske organizacije, zdravstveno osebje in socialne delavce v Evropi. Cilj monografije je izboljšati integriran institucionalni odziv na težje oblike nasilja v družini. Skupno usposabljanje in ustrezna orodja za oceno tveganja bodo ustvarili zanko pozitivnih povratnih informacij med posameznimi deležniki, kar bo posredno vplivalo tudi na povečano stopnjo poročanja o nasilju policistom, zdravstvenemu osebju ali zaposlenim v socianem skrbstvu.

Horizon_2020.png improdova1.png

IMPRODOVA | Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence
Projekt je sofinancirala Evropska skupnost iz evropskega raziskovalnega programa Obzorje 2020, št. pogodbe 787054.

Biografije avtorja

Branko Lobnikar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Branko Lobnikar je doktoriral iz kadrovskega upravljanja. Je redni profesor za varnostne študije na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je (so)avtor več prispevkov s področja upravljanja s človeškimi viri in razvoja človeških virov, organizacijskega vedenja, policije, integritete policije in deviantnosti na delovnem mestu. Bil je slovenski nacionalni koordinator projekta H2020 – IMPRODOVA Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si

Catharina Vogt (ur.), Nemška policijska univerza

Dr. Catharina Vogt, dipl.-psih., višja raziskovalka, Kriminologie und Interdisziplinäre Kriminalprävention, Deutsche Hochschule der Polizei. Dr. Catharina Vogt je podoktorska raziskovalka na Nemški policijski univerzi (DHPol), ki vodi projekt IMPRODOVA, ki ga financira EU. Doktorirala je na Univerzi v Hamburgu v sodelovanju z Kühne Logistics University in kot gostujoča štipendistka na Poslovni šoli Otago. Vogtova se v svoji raziskavi osredotoča na vprašanje medosebnega sodelovanja. Med drugim raziskuje učinke spoštljivega vodenja, načine reševanja konfliktov v policiji in interakcije s strankami. V svoji karieri je dr. Vogt delala v več vlogah vodenja projektov in kot poslovna svetovalka. Danes je zunanja članica think-tanka RespectResearchGroup, ki ga je vodila štiri leta.

Münster, Nemčija. E-pošta: c.vogt@respectresearchgroup.org

Joachim Kersten (ur.), Nemška policijska univerza

Gostujoči profesor, Kriminologie und Interdisziplinäre Kriminalprävention, Deutsche Hochschule der Polizei. Prof. Joachim Kersten je študiral znanost, zgodovino in politologijo na Free University Berlin in na Univerzi McMaster v Hamiltonu v Ontariu, kjer je magistriral iz družboslovja. Njegov doktorat je promoviral na Univerzi v Tübingenu in podoktorski naziv na Univerzi v Konstanzu. Objavil je knjige in članke v revijah o mladoletniških zaporih, nasilju pri mladostnikih, nasilju zaradi spola ter odgovornosti policije/policiji in manjšinah. Joachim Kersten je višji raziskovalni profesor na Nemški policijski univerzi. Je koordinator projekta H2020 IMPRODOVA Izboljšanje odzivov na prvi liniji nasilja v družini.

Münster, Nemčija. E-mail: joachim.kersten@t-online.de

Prenosi

Izdano

December 8, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-543-6

COBISS.SI ID (00)

86991363

Date of first publication (11)

2021-08-12

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Pošlo)

Trda vezava (Pošlo)

ISBN-13 (15)

978-961-286-544-3

COBISS.SI ID (00)

86990083

Date of first publication (11)

2021-12-08

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2.8cm

Kako citirati

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-543-6