Slovene Immigrants and their Descendants in North America: Faces of Identity

Avtorji

Nada Šabec
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Kratka vsebina

Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Severni Ameriki: obrazi identitete. Monografijo sestavljata dva med seboj dopolnjujoča se dela: prvi prikazuje rezultate avtoričinega raziskovanja slovensko-ameriških/kanadskih skupnosti, drugi vsebuje narative izseljencev in njihovih potomcev. Avtorica proučuje jezikovno rabo in jezikovne odnose slovenskih Američanov in Kanadčanov ter odnos med stopnjo ohranitve materinščine in njihovo etnično identiteto. Ugotavlja hiter premik od slovenščine k prevladujoči angleščini v toku generacij. Analizira jezikovno izbiro tako na individualni kot na skupnostni ravni in jo razloži v okviru teorije komunikacijskega prilagajanja (Giles in Ogay 2007). Kljub razmeroma visoki simbolni vrednosti, ki jo udeleženci raziskave pripisujejo slovenščini, ta ni osrednji element njihove identitete. Pomembnejša je kultura v najširšem pomenu besede (od običajev do občutka pripadnosti). Večina se počuti bolj dvokulturna kot dvojezična; so Američani oz. Kanadčani, a hkrati Slovenci, kar jih navdaja z občutkom ponosa in bogati njihova življenja. Interdisciplinarni pristop k izseljenskim študijam slovensko-angleškega jezikovnega stika je sedaj dostopen mednarodni strokovni javnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija

Nada Šabec, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Dr. Nada Šabec je redna profesorica za angleški jezik na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Je dvakratna prejemnica Fulbrightove štipendije (Univerza Pensilvanije, Univerza Georgetown) in naziva častne članice na univerzi v Minnesoti. Bila je gostujoča predavateljica na univerzah v Clevelandu, Torontu in Vancouvru ter imela vabljena predavanja na univerzah po Evropi (Oxford, Basel, Gradec, Bielsko Biała), Severni Ameriki, Avstraliji, Novi Zelandiji in v Hong Kongu.

Je avtorica pionirskega dela Half pa pu: The Language of Slovene Americans; soavtorica knjige Across Cultures: Slovene-British-American Intercultural Communication; urednica monografije English Language, Literature and Culture in a Global Context; avtorica objav v revijah, kakršna je The International Journal of the Sociology of Language.

Maribor, Slovenija. E-pošta: nada.sabec@um.si

Naslovnica za Slovene Immigrants and their Descendants in North America: Faces of Identity
Izdano
2021-11-24
Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 19,00 €

Mehka vezava 19,00 €
ISBN-13
978-961-286-541-2
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-11-24
Dimenzije
17cm x 23cm x 2.4cm