Slovenščina na dlani 4

Avtorji

Natalija Ulčnik (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

jezik, jezikovni viri, učno e-okolje, e-orodje, slovenščina, učenje, poučevanje, pravopis, slovnica, frazeologija, besedilo

Kratka vsebina

Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv. Izpostavljeni so najnovejši jezikovni viri, ki lajšajo učenje ter poučevanje slovenščine, npr. Vejice 1.0, Jezikovni sledilnik 1.0, Sloleks 2.0, SPiPP, nekateri med njimi pa učinkovito izkoriščajo tudi igrifikacijske elemente, npr. Igra besed. V središču zanimanja je inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, njegova priprava in specifike vsebinskih sklopov. Analiziran je tudi vpliv informativne literature v učnih e-virih na razvoj bralne pismenosti. Monografija se zaokrožuje z razmislekom o pomenu večjezičnosti in osebne raznojezičnosti v digitalni dobi ter s prikazom inovativnih didaktičnih pristopov, ki jih je v epidemioloških razmerah spodbudila povečana raba sodobnih tehnologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Natalija Ulčnik (1979) je doktorica jezikoslovnih znanosti in izredna profesorica za slovenski jezik. Zaposlena je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kjer predava zgodovino slovenskega jezika in razvoj jezika. Raziskovalno se usmerja zlasti na jezik v starejših slovenskih besedilih, razvoj leksike in paremiologijo. Vključena je bila v več raziskovalnih projektov, je članica programske skupine Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine ter vodja projekta Slovenščina na dlani (2017–2021). V sklopu slednjega je uredila tri strokovne monografije (Slovenščina na dlani 1, Slovenščina na dlani 2, Slovenščina na dlani 3).

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Prenosi

Izdano

30.09.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-521-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

30.09.2021

Kako citirati

Slovenščina na dlani 4. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-521-4