Projekt Gradovi Posavja: Prihodnost je v digitalizaciji kulturne dediščine

Avtorji

Tjaša Alegro (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-1610-6806
Vita Petek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-0522-341X

Ključne besede:

gradovi, Posavje, kulturna dediščina, digitalizacija, turizem

Kratka vsebina

Slovenija je bogata z raznoliko kulturno dediščino, ki je pomemben del turistične ponudbe naše države. Zavedati se je potrebno varstva kulturne dediščine in njenega ohranjanja za naslednje generacije. To lahko uspešno storimo tudi z njeno digitalizacijo, ki omogoči ohranjanje le te ter, da postane dostopna tudi izven meja Slovenije. Študenti Fakultete za turizem, Univerze v Mariboru, so v okviru predmeta Slovenska kulturna dediščina pripravili znanstveno monografijo. Na podlagi projekta Gradovi Posavja so snovali inovativne  turistične produkte teh gradov s pomočjo digitalizacije. Študentje so po analizi dobrih praks nadgradili trenutno turistično ponudbo obravnavanih gradov.

 

Biografije avtorja

Tjaša Alegro (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: tjasa.alegro@um.si

Vita Petek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Brežice, Slovenija. E-pošta: vita.petek2@um.si

Prenosi

Izdano

November 22, 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-470-5

COBISS.SI ID (00)

83352323

Date of first publication (11)

2021-11-22

Kako citirati

Projekt Gradovi Posavja: Prihodnost je v digitalizaciji kulturne dediščine. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-470-5