International Scientific Conference »Learning to Live and Work Togheter«: Book of Abstracts, June 10th, 2021, Slovenia

Avtorji

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0001-6274-8864
Majda Pajnkihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-6298-045X
Sonja Šostar Turk (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Gregor Štiglic (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
https://orcid.org/0000-0002-0183-8679

Ključne besede:

visokošolsko izobraževanje, socialno delo, zdravstvena nega, zdravstvene vede, konferenca, raziskovanje

Kratka vsebina

Mednarodna znanstvena konferenca »Učenje za skupno življenje in delo«: zbornik predavanj, 10. junij 2021, Slovenija. 10. junija 2021 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira Spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Učenje za skupno življenje in delo«. Ob tej priložnosti je izdan e-zbornik izvlečkov mednarodno priznanih in domačih strokovnjakov ter študentov s področja visokošolskega izobraževanja, socialnega dela, zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Namen konference je predstaviti kakovost življenja študentov migrantov, transformacijski ukrepi v visokem šolstvu, napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter predstavitev izkušenj v praksi napredne zdravstvene nege v slovenskem in mednarodnem prostoru. Predstavlja tako priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja socialnega dela, zdravstvene nege in zdravstvenih ved kot tudi odlično priložnost za visokošolske učitelje in zdravstvene delavce da izmenjajo raziskovalne dokaze, modele dobrih praks in inovativne ideje.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Biografije avtorja

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: klavdija.cucek@um.si

Majda Pajnkihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdo Pajnkihar odlikuje široka paleta znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela. Je  redna profesorica Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in predstojnica Inštituta za zdravstveno nego. Je prva doktorica znanosti na področju zdravstvene nege v Sloveniji in pionirka na področju raziskovanja teorij zdravstvene nege v slovenskem okolju. Majda Pajnkihar je avtorica številnih publikacij in tudi gostujoča profesorica na mnogih tujih univerzah ter prav tako članica UDINE-C (Understanding Development Issues in Nurse Educator Careers) skupine ter prestižnih Sigma Theta Tau International Society, Ameriške akademije za zdravstveno nego (FAAN) in Evropske akademije za zdravstveno nego (FEANS).

Maribor, Slovenija. E-pošta: majda.pajnkihar@um.si

Sonja Šostar Turk (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.sostar@um.si

Gregor Štiglic (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.stiglic@um.si

Prenosi

Izdano

8 October 2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-522-1

COBISS.SI ID (00)

77645315

Date of first publication (11)

08.10.2021

Kako citirati

(Ed.). (2021). International Scientific Conference »Learning to Live and Work Togheter«: Book of Abstracts, June 10th, 2021, Slovenia (Vols. 2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-522-1