Program održivog razvoja Gorskog kotara

Avtorji

Barbara Pavlakovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656
Marko Koščak (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-2332-5639
Zoran Ožbolt (ur.)
KIS Gorski kotar
Vladimir Čeligoj (ur.)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ključne besede:

turizem, trajnostni razvoj, presoja nosilne sprejemljivosti okolja, razvojni program, Gorski kotar

Kratka vsebina

Trajnostni razvojni program Gorskega kotarja. Monografija »Trajnostni razvojni program Gorskega kotarja« predstavlja zbir rezultatov projekta, s katerim smo želeli spodbuditi trajnostno delovanje in strateški razvoj hrvaškega obmejnega območja Gorskega kotarja vse od Prezida do Gerova. Območje je oddaljeno od glavnih hrvaških prometnic, a hkrati umeščeno med tri države (Hrvaška, Slovenija in Italija), ki so bile za domačine vedno vir zaposlitve, informacij in družabnega življenja. Preplet različnih tradicij je omogočil oblikovanje avtohtone kulture, ki združuje zanimive zgodbe, običaje, obrti, jedi in uporabo naravnih virov iz neokrnjene narave, v kateri leži destinacija. Vse to je odlična podlaga za razvoj turizma, ki kot nova gospodarska panoga lahko omogoči razvoj gospodarstva, obrne demografsko sliko in spodbudi vsesplošni razvoj območja. Strateški izziv razvoja turizma so v dveh letih obravnavali mentorji in študenti magistrskega programa Turizem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru ob participativnem sodelovanju lokalnega prebivalstva. Po opravljeni analizi stanja so pripravili vizijo razvoja in določili prednostna področja dela, opredelili ukrepe ter določili kazalnike in način njihovega spremljanja. Sam akcijski načrt temelji na teoriji presoje nosilne sprejemljivosti okolja.

Monografija „Program održivog razvoja Gorskog kotara“ predstavlja zbirku rezultata projekta s kojim smo željeli promovirati održivo poslovanje i strateški razvoj hrvatskog pograničnog područja Gorskog kotara od Prezida do Gerova. Područje je daleko od glavnih hrvatskih cesta, ali istodobno smješteno između tri države (Hrvatska, Slovenija i Italija), koje su mještanima uvijek bile izvor zaposlenja, informiranja i društvenog života. Ispreplitanje različitih tradicija omogućilo je stvaranje autohtone kulture koja kombinira zanimljive priče, običaje, zanate, jela i upotrebu prirodnih resursa iz netaknute prirode u kojoj leži odredište. Sve je to izvrsna osnova za razvoj turizma, koji kao nova industrija može omogućiti razvoj gospodarstva, preokrenuti demografsku sliku i potaknuti cjelokupni razvoj područja. Tijekom dvije godine mentori i studenti magistarskog programa Turizam na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru razgovarali su o strateškom izazovu razvoja turizma uz participativno sudjelovanje lokalnog stanovništva. Nakon analize stanja pripremili su viziju razvoja i utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i utvrdili pokazatelje i način njihovog praćenja. Sam akcijski plan temelji se na teoriji procjene nosivosti okoliša.

Biografije avtorja

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Barbara Pavlakovič je asistentka na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za turizem. Njeno delovno in raziskovalno področje pokriva različne vidike turizma (na primer industrijski turizem), komunikacije in varnosti v turizmu. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na področju komunikologije, svoje veščine odnosov z javnostmi je razvila v več organizacijah kot strokovnjakinja za odnose z javnostmi in nadaljevala kariero v akademskem svetu. Trenutno pripravlja doktorat na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Marko Koščak (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

MARKO KOŠČAK je študiral v Ljubljani, Birminghamu (Združeno kraljestvo), na Dunaju (Avstrija) in leta 1999 doktoriral na temo »Preobrazba slovenskega podeželja ob slovensko-hrvaški meji« na Filozofski fakulteti - Oddelek za geografijo. Je ustanovni član Slovenske mreže za razvoj podeželja, ki je del evropske mreže »PREPARE«. Njegove delovne izkušnje so predvsem na področju trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti, turizma na podeželju, gospodarske diverzifikacije na podeželju, dediščinskega turizma, regionalnega razvoja ter čezmejnega sodelovanja. Na Fakulteti za turizem v Brežicah predava predmete Turistična geografija, Praktikum in Trajnostni, zeleni ter odgovorni turizem.

Brežice, Slovenija. E-pošta: marko.koscak@um.si

Zoran Ožbolt (ur.), KIS Gorski kotar

Prezid, Hrvaška. E-pošta: zoran.ozbolt@gmail.com

Vladimir Čeligoj (ur.), Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: gp.mkgp@gov.si

Izdano

October 27, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-529-0

COBISS.SI ID (00)

81311235

Date of first publication (11)

2021-10-27

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-530-6

COBISS.SI ID (00)

81308419

Date of first publication (11)

2021-10-27

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 2.6mm

Kako citirati

Program održivog razvoja Gorskog kotara. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-529-0