Statistika: Gradiva za seminarske vaje za 2. del predmeta

Avtorji

Polona Tominc
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-7172-2316
Maja Rožman
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5120-6311

Kratka vsebina

Predmet Statistika (2. del predmeta), za katerega je namenjena ta zbirka vaj, je pomemben za to, da študenti razvijejo sposobnost razumevanja informacij v podatkih. Gradivo obravnava naslednje vsebinske sklope: prikazovanje podatkov v tabelah in grafih, relativna števila, mere centralne tendence, mere variabilnosti, asimetrije in sploščenosti, intervalno ocenjevanje vrednosti statističnih parametrov in osnove preizkušanja domnev o statističnih parametrih, osnove enostavne regresije ter osnove analize in napovedovanja vrednosti v časovnih vrstah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije

Polona Tominc, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Polona Tominc je redna profesorica in predstojnica Katedre za kvantitativne ekonomske analize Univerze v Mariboru, na Ekonomsko-poslovni fakulteti (UM EPF). Njeno raziskovalno delo se osredotoča na kvantitativne statistične metode v ekonomiji in poslovnih vedah, zlasti na področju podjetništva, razlik med spoloma in vedenjskih razlik med družbenimi skupinami na različnih področjih upravljanja ter na raziskovanje različnih vidikov kakovosti visokošolskega izobraževanja. Je članica Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na UM EPF. Je vodja slovenskega raziskovalnega programa "Podjetništvo za inovativno družbo" in članica raziskovalnega tima Global Entrepreneurship Monitor Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-pošta: polona.tominc@um.si

Maja Rožman , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-posl
Maja Rožman, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Doc. dr. Maja Rožman je magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerza v Mariboru na Katedri za finance in doktorirala na Katedri za management. Maja Rožman je docentka na Ekonomsko-poslovni fakulteti na Katedri za kvantitativne ekonomske analize. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na kvantitativne metode v ekonomiji in poslovnih vedah ter na sodobne probleme upravljanja v organizacijah, zlasti na področju upravljanja s človeškimi viri.

Maribor, Slovenija. E-pošta: maja.rozman1@um.si

Naslovnica za Statistika: Gradiva za seminarske vaje za 2. del predmeta
Izdano
2021-12-02

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13
978-961-286-546-7
COBISS.SI ID
Date of first publication
2021-12-02