Veščine komuniciranja v inženirskem poklicu

Avtorji

Darinka Verdonik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
https://orcid.org/0000-0003-3972-739X

Ključne besede:

komunikacija, javno nastopanje, razumevanje, nesporazum, poslušanje, neverbalna komunikacija, konflikti, prepričevanje

Kratka vsebina

Učno gradivo je prilagojeno za študente računalništva in na splošno tehničnih ved. Obravnava vrsto komunikacijskih tem in skuša skoznje osvetliti različne vidike zasebne, poslovne in javne komunikacije, bodisi z vidika tvorca bodisi z vidika naslovnika. Obranava: (1) različne oblike komunikacije na delovnem mestu s poudarkom na delovnih sestankih kot eni osrednjih oblik skupnega načrtovanja in izvajanja dela; (2) različne oblike nastopanja pred publiko; (3) nekatere temeljne teoretske pojme, s pomočjo katerih skušamo nekoliko bolje razumeti, kako razumemo; (4) problematiko pomanjkljivega sporazumevanja; (5) pomen dobrega poslušanja; (6) neverbalno komunikacijo; (7) značilnosti strokovnega pisanja; (8) vljudnost; (9) izogibanje oz. obvladovanje konfliktov; (10) različne vidike prepoznavanja in uporabe prepričevalnih tehnik. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Darinka Verdonik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Dr. Darinka Verdonik se z vprašanji komunikacije ukvarja vse od svojega magistrskega študija, ki ga je zaključila leta 2003. Od takrat je raziskovalno vpeta v raziskovalno skupino Laboratorija za digitalno procesiranje signalov na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI), kjer sodeluje pri razvoju govornih in jezikovnih virov ter izvaja temeljne raziskave s področja jezika in komunikacije. Je nosilka dveh predmetov za študente UM FERI, Komunikacijska kompetenca in medijska pismenost ter Veščine komuniciranja v inženirskem poklicu.

Maribor, Slovenija. E-pošta: darinka.verdonik@um.si

Prenosi

Izdano

09.11.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-524-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

09.11.2021

Kako citirati

Veščine komuniciranja v inženirskem poklicu. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-524-5